Social

Știri recente

Apelurile primite la Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001, arată că un număr foarte mare de vârstnici din întreaga țară se confruntă cu lipsa de informații, ajutor și companie, iar proiectul are nevoie constant de susținerea mediului public și privat.
mai mult
Asociația Young Initiative face un apel către membrii Parlamentului României pentru a facilita adoptarea propunerii legislative de facilitare a accesului persoanelor fără adăpost la obținerea actelor de identitate.
mai mult
Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, a reuşit să ofere acest mic cadou bătrânilor care nu au mai ieșit din orașul de domiciliu de peste 20 de ani.
mai mult
Fundația Hope and Homes for Children a inaugurat trei case de tip familial—două în localitatea Năsăud și una în Bistrița, dezvoltate în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament „Năsăud”.
mai mult
Urmare a unei cercetări realizate în 10 comunităţi dezavantajate din ţară, în care există în prezent proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman, Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale a lansat Raportul despre performanţa acestor proiecte.
mai mult
Noua lege a risipei alimentare ar închide magazinele sociale din ţară şi ar lăsa sute de familii din Bucureşti şi Sibiu fără singura sursă de unde îşi pot procura alimente la preţuri mai mici.
mai mult
AFF a organizat conferința ACTIV- Costul nemuncii și necesitatea investiției în politici de activare pentru cei aflați în situație de sărăcie, excluziune și marginalizare.
mai mult
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social.
mai mult
Pragurile veniturilor familiilor începând de la care se acordă acest ajutor au fost modificate sporadic, fără a fi corelate cu evoluția salariilor. Ca urmare a acestor necorelări, raportul dintre venitul mediu garantat pentru o familie de două persoane și salariul minim brut a scăzut dramatic.
mai mult