Băieţii şi fetele ar trebui să aibă libertatea de a-şi alege ei cel mai potrivit drum în viaţa profesională, ghidaţi fiind pe baza aptitudinilor spre meserii de viitor. Dar, de multe ori, deciziile se iau la presiunea familiei şi a şcolii şi sunt marcate de prejudecăţi despre ce e o meserie de femei sau de bărbaţi. Aşa se face că în România, femeile predomină încă în sectoarele prost plătite: spre exemplu, ele reprezintă 75% din personalul din învăţământul pre-universitar, în timp ce în sectorul energetic, bine remunerat, 81% dintre angajaţi sunt bărbaţi. Astfel de inegalităţi plasează România pe locul 25 din 28 în clasamentul care măsoară în Uniunea Europeană gradul de egalitate între femei şi bărbaţi (EIGE, 2017).

Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen - A.L.E.G. a finalizat de curând implementarea unui proiect cu fonduri europene cu titlul "Eliminarea stereotipurilor de gen din educaţie şi consilierea vocaţională - GenderEd", implementat în paralel în 4 ţări europene: România, Cipru, Italia şi Lituania. Proiectul a elaborat un manual care combină teoria despre egalitatea pe piaţa muncii cu activităţi de învăţare experienţială privind prejudecăţile în alegerea meseriilor, care a fost utilizat la clasă cu 190 de elevi cu vârste între 13 şi 16 ani, într-un modul educativ constând în minim 11 ore, predate de către cadre didactice special formate. Proiectul a format 80 de cadre didactice implicate în consilierea vocaţională a elevilor, din Sibiu şi din alte 10 judeţe. Atât manualul, cât şi informaţii suplimentare despre proiectul Gender Ed se pot accesa pe www.aleg-romania.eu la sectiunea Proiecte.

Un element inedit al proiectului a fost realizarea jocului "Dream Fighters" prin care tinerii pot exersa cum să comunice asertiv ca să ţină piept presiunilor celor din jur şi să-şi urmeze visurile. Jocul se descarcă sub formă de aplicaţie gratuită în limba română, în Appstore şi Google Play. Un grup de tineri a fost consultat în conturarea avatarurilor şi situaţiilor din joc, pentru ca jocul să fie cât mai realist.

Trei dintre profesorii implementatori din Sibiu - Adela Creţu (CJRAE, Scoala Gen. nr. 23), Cătălin Lazăr (Colegiul Naţional Pedagogic Andrei Şaguna) şi Delia Petrovai (CJRAE, Şcoala Gen. Şelimbăr) - au participat alături de echipa A.L.E.G. la conferinţa finală a proiectului din Nicosia, Cipru, în perioada 12-14 iunie, unde au putut schimba impresii cu cadre didatice şi elevi participanţi în proiect din alte ţări.

În perioada 26-27 iunie, reprezentanta A.L.E.G. Alexandra Abrudean a prezentat rezultatele proiectului Gender Ed la un eveniment de informare organizat de Comisia Europeană la Bruxelles pentru proiectele de capacitare a femeilor şi de combatere a violenţei de gen. Rezultatele proiectului au fost prezentate şi la Sibiu la o conferinţă la care au participat cadre didactice, elevi şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean Şcolar. Metodologia va fi pusă la dispoziţie şi Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a putea fi replicată la scară largă.

Motivaţia din spatele proiectului Gender Ed este credinţa fermă că educaţia tinerilor este un instrument extraordinar pentru a schimba relaţiile inegale de putere dintre sexe. GenderEd este un proiect finanţat de Uniunea Europeană care abordează modul în care stereotipurile de gen afectează elevii de gimnaziu şi liceu în alegerea profilurilor de studiu şi a profesiei pe care o vor urma.