Suntem entuziasmați să vă informăm că am demarat un nou proiect, în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Initiative pentru Dezvoltare, cu Instituția Prefectului Județului Timiș și cu Instituția Județului Caraș – Severin.

Proiectul ”EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România” a debutat în luna aprilie 2021 și va avea o durată de 24 de luni. Acesta își propune promovarea implicării active și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranța în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și constientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor. Prin proiect vom contribui la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a acestora în România.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi peste 1000 de copii și tineri din unitățile de învățământ din București, Galați, Constanța, Giurgiu, Rădăuți și Craiova implicați în activitățile proiect și în campania de informare și conștientizare, la care se adaugă minim 120 reprezentanți ai autorităților publice locale/centrale, ong-uri, asociații ale migranților, sindicate, reprezentanți ai sectorului privat care vor participa la evenimentele și acțiunile proiectului, peste 40 de profesori și 40 de reprezentanți mass-media și reprezentanți autorități publice si ong-uri, sindicate etc (departamente de comunicare) care vor participa la sesiuni de informare și instruire, precum și minim 20 migranți/mediatori interculturali implicați în activități. Deoarece o atenție deosebită se va acorda problematicii violenței bazate pe gen, se va încuraja participarea femeilor migrante, care vor împărtăși din experiențele avute.

In cadrul proiectului se vor promova mecanisme și modele de bună practică de cooperare inter-instituțională și cu sectorul ong-urilor, precum și de comunicare publica cu cetățenii la nivel local în domeniul gestionarii și promovării imigrației din perspectiva drepturilor omului, cu accent pe incluziunea imigranților și refugiaților în comunitățile locale pentru a fi preluate, adaptate și implementate în alte zone, regiuni și județe din Romania.

 O altă componentă importantă a proiectului este reprezentata de realizarea unui studiu privind discursul public și social media din România referitor la imigrație și refugiați și dezvoltarea capacității de comunicare, de identificare a fake news și de construire a unor campanii de informare corectă, bazată pe fapte reale privind migrația și integrarea, prin activități de formare a reprezentanților mass media, autorităților publice, profesorilor și a altor actori relevanți la nivel central și local. Pentru profesorii din școlile identificate și pentru reprezentanții mass media și ai autorităților locale/centrale vor fi organizate sesiuni de training privind drepturile omului, tratament egal pentru imigranți cu scopul de a întări capacitatea profesorilor în a prezenta elevilor informații obiective despre problematica imigrației și în a identifica elemente de fake news, hate speech, identificarea și înțelegerea stereotipurilor.

”Proiectul este derulat de către Asociația Ecumenica a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Initiative pentru Dezvoltare, cu Instituția Prefectului Județului Timiș și cu Instituția Județului Caraș – Severin și beneficiază de o finanțare în valoare de 205.720 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”