Romania este pe ultimele locuri in Europa vis a vis de serviciile de ingrijire pe termen lung acordate persoanelor de varsta a treia. In urma unei evaluari a nevoilor de la nivelul comunitatilor sale, Fundatia Romano-Belgiana The Open Network for Community Development (TON) a realizat in 2014 un Plan Master de servicii socio-medicale, plan ce isi propune dezvoltarea de servicii necesare populatiei de la nivel rural. Serviciile de ingrijiri la domiciliu reprezinta o prioritate in acest Plan.

In luna martie 2016 Fundatia TON, in parteneriat cu Asociatia de Ajutor Mutual Slatina-Timis (ADAMS), a inceput implementarea proiectului "Comunitati Rurale Active in Furnizarea si Monitorizarea Serviciilor de Ingrijiri la Domiciliu - Cresterea accesului la servicii medico-sociale la domiciliu a batrinilor din 5 comunitati rurale". Proiectul se desfasoara pe o perioada de 20 de luni, este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa si are un buget total de 82.300 CHF. Grantul acordat este de 74.050 CHF, iar co-finantarea asigurata de solicitant si parteneri este in valoare de 8.250 CHF.

Partenerii in proiect, Fundatia TON si ADAM, doresc sa contribuie la reducerea disparitatilor intre centrele urbane si cele rurale din Romania, promovand in cadrul acestui proiect  cresterea accesului  persoanelor in varsta la servicii de ingrijiri la domiciliu.

Proiectul se desfasoara la nivel national, respectiv in 5 comunitati rurale din 5 regiuni ale Romaniei: Nord-Est (Moldovita, jud. Suceava), Vest (Armenis, jud. Caras-Severin), Nord-Vest (Batar, jud. Bihor), Sud-Est (Dumitresti, jud. Vrancea), Centru (Bunesti, jud. Brasov).

Proiectul va urmari crearea la nivelul fiecarei localitati a unor structuri la inceput  informale - Comitete Sociale Locale si apoi formale - ONG-uri locale furnizoare de servicii de ingrijiri la domiciliu, va sprijini elaborarea de planuri de servicii, de planuri de strangere de fonduri, va asigura furnizarea efectiva de servicii de ingrijiri la domiciliu in cele 5 comunitati.

Pe tot parcursul proiectului, TON va dezvolta parteneriate cu administratiile publice locale, judetene si nationale, structuri asociative ale administratiilor locale, ONG-uri cu obiective similare urmand ca la conferinta de sfarsit de proiect sa se promoveze propunerile de politici publice care ar duce la cresterea sustenabila a ofertei de servicii de ingrijiri la domiciliu in mediul rural.

Astfel, dintre rezultatele asteptate ale proiectului, putem enumera:  structuri informale create la nivel comunitar (Comitete Sociale Locale) in cele 5 comunitati, structuri formale - Furnizori ONG de servicii de ingrijiri la domiciliu cu personalitate juridica constituite la nivelul celor 5 comunitati, formarea a cel putin 25 profesionisti si voluntari, oferirea de servicii pentru cel putin 500 persoane virstnice (100 persoane in fiecare comunitate), identificarea a cel putin unei surse de finantare care sa asigure continuitatea serviciilor in fiecare comunitate, identificarea cadrului legislativ necesar asigurarii unei cresteri sustenabile a furnizarii serviciilor de inbgrijiri la domiciliu si promovarea acestuia catre decidentii politici prin activitati de lobby si advocacy intr-un cadru larg participativ.