Cel de al patrulea Raport de Bunăstare a copilului lansat arată că, în continuare, familiile din mediul rural nu dispun de venituri suficiente pentru a acoperi nevoile de bază ale copilului, performanţele şcolare şi costurile ridicate sunt principalele motive pentru care un copil abandonează şcoala iar munca în gospodărie continuă să fie o obişnuinţă pentru mulţi dintre copii. Astfel, în 2018, rezultatele Raportului Bunăstarea copilului din mediul rural au arătat că:

        • 1 din 11 copii se culcă flămând noaptea; 6% au doar uneori suficientă mâncare să mănânce, iar 3% nu au niciodată destulă mâncare;
        • 2 din 3 familii au fost nevoite să cumpere în ultimul an alimente ieftine (71%) sau în cantităţi mai mici (61%);
        • 1  din 3 copii nu este bucuros să meargă la şcoală;
        • 1 din 5 copii este obosit la şcoală pentru că munceşte în gospodărie;
        • 1 din 8 copii mănâncă cel puţin o pâine pe zi; 1 din 10 copii primeşte mâncare gătită o dată pe zi;
        • 1 din 2 copii nu se spală pe dinţi în fiecare dimineaţă şi seară,  3% nu se spală niciodată;
        • 1 din 3 copii sub cinci ani nu a efectuat vaccinurile conform schemei de vaccinare;
        • 1 din 5 familii nu poate ajunge la consultaţii la medicul familie pentru copilul lor.
        • 1 din 2 copii din România nu este pe deplin fericit; doar jumătate dintre copii au înregistrat scor maxim la indicele fericirii.

„Studiul confirmă încă o dată faptul că sărăcia este cauza principalelor vulnerabilităţi din rândul copiilor şi afectează viaţa unui copil de la calitatea şi cantitatea hranei, la felul în care se poate simţi discriminat la şcoală sau chiar în familie şi până la starea generală de bine”, a declarat Daniela Buzducea, Director Executiv al Fundaţiei World Vision România. “Pe de altă parte, ne bucurăm să vedem şi scăderea numărului de copii care abandonează şcoala de la 2% la 1.5% la fel cum am putut constata că 40% dintre familiile respondente au participat la activităţile susţinute de Fundaţia World Vision România pentru conştientizarea drepturilor copilului”.

Deși în ultimii șase ani a scăzut ponderea celor care se autoplasează din punct de vedere financiar în categoria vulnerabililor, în continuare peste jumătate dintre gospodării consideră că au dificultăți financiare, veniturile lor fiind plasate în categoria celor vulnerabile. O treime dintre gospodăriile din mediul rural sunt beneficiare de o formă de sprijin social (venit minim garantat și/sau alocație complementară), acestea aflându-se sub pragul de sărăcie. Doar 1 din 5 tineri consideră că are o viață bună, aceasta însemnând atât de latura materială (îmbrăcăminte, încălțăminte, automobil, electronice, telefoane mobile și tablete, locuință), cât și  cât și latura non materială (familie, sănătate, respect, înțelegere).

Metodologia studiului

 

Cercetarea a fost realizată în perioada iunie-noiembrie 2017 utilizând metodologia World Vision România (WVR) din studiile anterioare (2012, 2014, 2016) ce aduce deopotrivă perspectiva adulților, dar și a copiilor, precum și informații de la diverse autorități locale (medici). Volumul eșantionului cercetării a cuprins 2.186 de gospodării, din 65 dintre satele în care World Vision România desfăşoară sau a desfăşurat în trecut activități. Au fost culese informații de la 2186 de adulți și 2258 de copii cu vârste între 7 și 18 ani.  Volumul și structura eșantionului conferă studiului reprezentativitate națională pentru gospodăriile cu copii din mediul rural.Mai multe materiale care pot fi difuzate pe TV regăsiţi în acest link de dropbox: https://www.dropbox.com/sh/mn7ll538cutphdi/AADhnjQVsMrS4uJlwedWVelFa?dl=0


Despre Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural
Citeste studiul aici: https://worldvision.ro/media/presa/studii-si-rapoarte/Bunastarea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf

Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2018 continuă demersul Fundației World Vision România început în anul 2012 de a monitoriza și evalua periodic situația copilului din ruralul românesc, fiind singura cercetare de acest tip. Cercetările derulate la fiecare doi ani oferă o imagine comprehensivă și detaliată a calității vieții copilului în mediul rural, indicatorii utilizați urmărind să identifice principalele schimbări survenite în viața copiilor și factorii determinanți ai acestor modificări. Gama extrem de variată de indicatori folosiți în cercetare care surprind toate dimensiunile calității vieții și utilizarea aceleiași metodologii permite realizarea de comparații și identificarea principalelor tendințe pe o perioadă mai îndelungată de timp. Studiul oferă informație de calitate autorităților publice, decidenților dar și publicului larg care să stea la baza adoptării unor decizii eficiente de rezolvare a diverselor probleme ale copilului din mediul rural identificate.

Studiul ca urmare a finanţării din cadrul proiectului „Educaţie pentru dezvoltare şi Creşterea Gradului de Conştientizare pentru Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030”, proiect finanţat de Uniunea Europeană.


*****


Despre World Vision România


World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi, de aceea, în comunităţile rurale unde este prezentă, desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Proiectele sale se concentrează pe transformarea comunităţilor şi a membrilor acestora, pentru a realiza o viaţă împlinită pentru fiecare copil.