Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a publicat pe site un nou studiu care abordează tematica îmbătrânirii și a bătrâneții în România. „Societatea civilă: factor activ de suport social pentru ameliorarea calității vieții persoanelor vârstnice” pledează pentru o mai bună conștientizare de către cetățeni și stat a rolului benefic al societății civile în soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele în vârstă și pentru susținerea organizațiilor societății civile în dezvoltarea de servicii adresate acestor persoane.

 

Nevoia de diversificare și dezvoltare a serviciilor este urgentă. În segmentul populației vârstnice din România se va înregistra o tendință de creștere de la 2,99 milioane în 2017, la 5 milioane în 2050, iar în anul 2060 mai mult de o treime din populația țării noastre va avea peste 65 de ani.

 

Societatea civilă din România, care ar trebui să devină sursa principală la care cetățenii apelează atunci când se simt neîndreptățiți, se află într-o situație dificilă din punct de vedere instituțional, financiar, și chiar de imagine, punctează studiul, iar acest lucru nu face decât să afecteze varietatea și calitatea serviciilor oferite, precum și rolul ei de liant între cetățeni și instituțiile publice.

 

Pe de o parte, există încă o percepție greșită a românilor în ceea ce privește aria de întindere a societății civile, precum și structurile acesteia. Mulți asociază societatea civilă doar cu organizațiile neguvernamentale, făcând abstracție de restul instituțiilor care o alcătuiesc, iar opinia publică continuă să fie uneori reticentă față de ONG-uri și activitățile derulate de acestea. Relația dintre organizațiile neguvernamentale și stat nu este nici ea consolidată, stând sub semnul deciziilor politice și nu al conștientizării rolului și ponderii reale a organizațiilor societății civile în dezvoltarea societății și avansarea acesteia pe calea transformărilor și reformelor democratice.

 

Studiul semnalează faptul că, deși există numeroase organizații neguvernamentale care se preocupă de îmbunătățirea serviciilor menite să sprijine îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice și creșterea calității vieții lor, acestea sunt totuși insuficiente având în vedere nevoile vârstnicilor. Astfel de servicii sunt: · îngrijire socio-medicală la domiciliu sau în centre rezidențiale; · măsuri și acțiuni de sprijin a persoanelor vârstnice aflate în dificultate; · asigurarea hranei prin intermediul cantinelor sociale; · găzduire pe perioade determinate; · consiliere socială, psihologică și juridică; · sprijin material și financiar; · implicarea în programe cultural-artistice; · activități terapeutice; · activități de socializare; · activități recreative în centre de zi sau cluburi sociale pentru vârstnici; · activități de rit religios.