Peste 1,3 milioane dintre copiii României - ceea ce înseamnă unul din trei copii - sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, iar 400.000 de copii de vârstă școlară nu merg la școală (sursa UNICEF). Multe familii vulnerabile din comunități marginalizate nu au capacitatea de a rupe cercul vicios al sărăciei fără a primi ajutor. Primăriile rurale nu au, în majoritatea cazurilor, resurse umane suficiente și calificate. Astfel, nu pot oferi servicii care să contribuie la dezvoltarea comunității (consiliere, centre de zi), ci doar beneficii (ajutoare, alocații), care perpetuează starea de dependență a oamenilor care trăiesc în condiții de sărăcie severă. În plus, angajații din domeniile social, educație și sănătate nu lucrează împreună pe baza unui plan de intervenție comun, care ar rezolva cazurile mai rapid și eficient. Multe probleme rămân fără soluții, oamenii vulnerabili continuă să aibă acces redus la educație și servicii socio-medicale, iar sărăcia se transmite de la o generație la alta.

În februarie 2021, Asociația Reality Check a demarat două proiecte complexe, care înglobează și dezvoltă toate intervențiile anterioare ale organizației din Castelu (jud. Constanța) și Coroieni (jud. Maramureș): „Împreună pentru o viață mai bună în Castelu’’ și „Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni’’. Proiectele sunt derulate de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Castelu, Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop și cu susținerea școlilor din cele două comunități, iar beneficiari sunt 1100 de copii și adulți.

Timp de doi ani, partenerii din cadrul proiectelor vor implementa programe de educație remedială și prin sport, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și de leadership, educație pentru sănătate și igienă și cluburi pentru tineri. Vor dezvolta grupuri de inițiativă locală, prin care oamenii să învețe să acceseze anumite servicii și să se ajute unii pe alții, și vor organiza activități care să apropie persoanele vulnerabile de ceilalți locuitori din sat. În același timp, echipa de proiect va lucra împreună cu asistenții sociali, asistenții medicali comunitari și mediatorii școlari din primării și școli, precum și cu specialiști ai instituțiilor județene, să îi ajute să colaboreze mai eficient și să aibă mai mult succes în rezolvarea problemelor complexe ale celor mai vulnerabile familii. Experiența directă, de la firul ierbii, va fi documentată și va fi integrată în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice naționale privind serviciile comunitare integrate.

Comunele Castelu și Coroieni au două dintre cele mai sărace comunități din România.

În Coroieni trăiesc 1770 de români și 700 de romi. Majoritatea romilor locuiesc în Ponorâta, o comunitate izolată care ține de satul Vălenii Lăpușului. Ponorâta este una dintre cele mai sărace comunități din România, cu familii numeroase și natalitate în creștere. Majoritatea locuitorilor trăiesc în condiții greu de imaginat, unii în corturi improvizate. Doar câțiva adulți știu să scrie și să citească. Acasă copiii vorbesc romani și când încep grădinița nu știu bine românește. Copiii merg la grădiniță și clasele I-IV în comunitate și la gimnaziu în Coroieni.

În Castelu trăiesc 4400 de români, 500 de turci, 180 de tătari și 480 de romi-turci (horahai). Horahaii nu sunt recunoscuți oficial nici de comunitatea turcă, nici de cea romă. Majoritatea locuiesc pe o stradă neasfaltată de la capătul satului. Jumătate trăiesc modest, iar jumătate în condiții inimaginabile, în case suprapopulate și dărăpănate, fără apă curentă și baie. Mulți părinți săraci au sub 4 clase, nu știu să scrie și să citească și au nevoie de ajutor să-și acceseze drepturile. Copiii vorbesc acasă un amestec de turcește cu romani și nu știu românește cand încep școala. Foarte puțini au rezultate școlare bune.

În ambele comunități, sărăcia, lipsa educației și a igienei fac copiii vulnerabili la boli, iar fetele devin mame foarte devreme și au nevoie de îndrumare și susținere ca să își poată îngrijii corect copiii.

Cei opt ani de implicare la firul ierbii în Ponorâta și patru în Castelu ai membrilor echipei Reality Check, dar și experiențele anterioare de lucru în comunități afectate de sărăcie severă, demonstrează că numai o abordare integrată poate duce la combaterea sărăciei multigeneraționale.

„Educația este cheia dezvoltării unei comunități vulnerabile. Dar ca să aduci un copil sărac zi de zi la școală, trebuie să ajuți familia să înțeleagă importanța educației pentru viitorul copiilor și să depășească obstacolele care duc la absenteism și abandon școlar. Este esențial ca toate rotițele sistemului care susțin familia să lucreze împreună: profesorii, mediatorul și consilierul școlar, asistentul social, asistentul medical comunitar, medicul de familie și alți specialiști locali. Suntem bucuroși că prin aceste proiecte avem ocazia, alături de parteneri de nădejde, să schimbăm modul în care sunt oferite și accesate serviciile publice în cele două comunități și la nivel național și, în același timp, să oferim oportunități de dezvoltare pentru copiii și tinerii din Castelu și Coroieni.’’ - declară Nadia Gavrilă, Președintă Reality Check.