Fundația „Star of Hope” Romania organizează conferința de presă de lansare a proiectului ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare locală”. 

Evenimentul va avea loc miercuri, 31 martie 2021, ora 11.30, pe platforma on-line Zoom și va aduce împreună reprezentanții autorităților locale din județele Iași, Bacău și Botoșani, specialiști din domeniul educației, serviciilor sociale, reprezentanți ai ONG-urilor și membri ai comunității. Participarea la eveniment se poate face accesând link-ul următor:   

https://us02web.zoom.us/j/84217881344?pwd=SlphS2dzWGJXa1d3NjJhVm9tanRtQT09.

În contextul pandemiei, persoanele vulnerabile care fac parte din comunități defavorizate, au nevoie mai mult ca oricând de sprijin în vederea minimalizării excluziunii și injustiției sociale.

Proiectul ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare locală” este derulat de Fundația Star of Hope Romania și partenerul nou propus, Asociația Romilor Ursari din Dagâța, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Valoarea finanțării este de 249 975 euro. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetățenilor romi și a tinerilor, din comunele intertenice și insuficient deservite: Valea Seacă și Dimăcheni – în vederea minimalizării Excluziunii și Injustiției sociale și Dezvoltarea abilităților de integrare.

”De ce Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală? Prin acest proiect, ne dorim să lărgim ariile de abordare a problemelor, să creștem capacitățile grupurilor vulnerabile, să dezvoltăm abilitățile de integrare și participare în comunitate a acestora, inclusiv în procesul de luare a deciziilor.” a menționat Gabriela Răducanu, coordonator proiect

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii sociale persoanelor din grupul țintă prin:

 

  • Activități de formare competențe pentru adulți, tineri;
  • Activități de educare ”Școală după Școală” pentru copii;
  • Crearea a 2 Comitete Consultative Comunitare pentru cele 2 comunități defavorizate vizate prin proiect;
  • 10 Acțiuni comunitare pentru membrii din cadrul celor 2 comunități vulnerabile;
  • Activități de dezvoltare organizațională;
  • Dezvoltarea unei platforme online care să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile.

 

Intervențiile planificate se adresează grupului țintă următor:

 

  • 170 de persoane (din care 15 vor fi tineri și 50 romi) aflate în risc de sărăcie sau excludere socială vor participa la acțiuni de creștere a capacității și a abilităților de integrare;
  • 70 de copii (din care 50 romi) aflați în situații de risc vor beneficia de servicii sociale prin furnizare activități de educare – ”Școală după Școală”;
  • 77 adulți vulnerabili (din care 28 tineri și 53 de romi) vor beneficia de servicii sociale prin activități de educare și formare competențe

 

Proiectul se implementează în perioada 01.02.2021 - 31.07.2022, în două comunități defavorizate din Regiunea de Nord-Est: comuna Valea Seacă (județul Bacău) și comuna Dimăcheni (județul Botoșani).