În perioada februarie-august 2021 la Centrul de Recuperare al Inimă de Copil, alături de 25 de copii (2-14 ani) cu dizabilități din Galați și județe învecinate, am descoperit împreună cum relațiile cu cei din jur se pot construi pe sentimente pozitive, de acceptare.

Prin proiectul "Universul emoțiilor mele - o viziune de 360° a nevoilor copilului cu dizabilități" derulat prin programul MOL pentru sănătatea copiilor, finanțat de MOL România si Fundația Pentru Comunitate Cluj am urmărit să îmbunătățim calitatea vieții și creșterea gradului de integrare socială pentru cei 25 copii implicați în proiect.

Obiectivul principal a fost ca prin terapie de integrare senzorială, socializare, povești terapeutice/aplicații logopedice, să îmbogățim modul în care acești copii și părinții lor percep lumea, dezvoltând relații pozitive pline de acceptare.

Interacțiunile dintre copiii cu dizabilități reprezină o sursă de bucurie nemărginită pentru ei!

Toate activitățile desfășurate în proiect au avut loc la Centrul de Recuperare Inimă de Copil, iar în măsura posibilităților unele dintre activități au fost organizate și în aer liber, în curtea centrulu, oferindu-le copiilor o recuperare multidimensională, 360 grade.

Săptămânal au fost organizate sesiuni de terapie individuală de integrare multisenzorială unde specialiștii au urmărit să le asigure copiilor o stare emoțională bună, pentru obținerea unor rezultate maxime în terapie. Au fost organizate și sesiuni de terapie de grup (2-3 copii) în care copiii au fost încurajați să interacționeze prin joc și diverse activități. În cadrul ședințelor de terapie, fiecare copil a fost stimulat pe parte de limbaj, atât receptiv, cât și expresiv prin includerea de povești terapeutice și folosirea de softuri terapeutice pentru stimularea limbajului.

De asemenea, părinții au participat la întâlniri individuale cu terapeuții, pentru a li se povesti mai multe despre importanța integrării senzoriale. Iar cu acest scop au fost organizate și întâlniri părinte-copil, în sala de integrare senzorială, prin care părinții au fost expuși la experiențe de stimulare senzorială pentru crearea unei stări emoționale bune dar și pentru o înțelegere profundă a situației, părintele învățând cum să abordeze propriul copil.

Progresele și evoluția copiilor implicați în proiect a fost monitorizată și evaluată o dată la 3 luni iar părinții au fost consultați pentru feedback. De asemenea, specialiștii de la Centrul de Recuperare au realizat un plan de intervenție, personalizat pentru fiecare copil, pentru a putea să îi sprijine în procesul lor de recuperare.