Oficiul Roman pentru Imigrari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor asigura finantarea proiectului "Instrumente de multiplicare a competentelor de comunicare interculturala - baza a integrarii sociale a RTT", IF/08.04-01 ce va fi derulat la nivel national de catre Asociatia pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor (ADRA). 

Beneficiarii directi ai proiectului sunt: 100 de functionari publici de la nivelul autoritatilor publice centrale si locale, 75 de reprezentanti ai sectorului nonguvernamental din 4 judete ale tarii si Municipiul Bucuresti.

Printre activitatile din cadrul proiectului se numara: realizarea de materiale de informare Si promovare proiect, elaborarea unui Manual de training in domeniul comunicarii interculturale, desfasurarea a 10 sesiuni de instruire in domeniul comunicarii interculturale la nivel national, crearea unui grup de discutii pentru participantii la training, diseminarea rezultatelor si a modelului de buna practica.

Proiectul este finantat prin Fondul European pentru Integrarea RTT, Programul Anual 2008 din cadrul Programului general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii Si se implementeaza In perioada ianuarie 2010 iunie 2010.