Fundația Star of Hope Romania și Asociația Romilor Ursari din Dagâța lansează pagina web a proiectului ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală”.

http://incluziune-sociala-activa.ro/

Site-ul conține informații de interes atât pentru publicul larg cât și pentru parteneri, colaborari și beneficiari și este o punte de legătură între statele europene și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

De asemenea, site-ului proiectului reprezintă o sursă de informații actualizate permanent pentru parteneri, finanțatori și beneficiari atât în limba română cât și în limba engleză.

Proiectul ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare locală” este derulat de Fundația Star of Hope Romania și Asociația Romilor Ursari din Dagâța, cu sprijinul financiar Active Citizen Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Valoarea finanțării este de 249 975 euro. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetățenilor romi și a tinerilor, din comunele intertenice și insuficient deservite: Valea Seacă și Dimăcheni – în vederea minimalizării Excluziunii și Injustiției sociale și Dezvoltarea abilităților de integrare.

În cadrul proiectului persoanele din grupul țintă beneficiază de:

  • Activități de formare competențe pentru adulți, tineri;
  • Activități de educare ”Școală după Școală” pentru copii;
  • 10 Acțiuni comunitare pentru membrii din cadrul celor 2 comunități vulnerabile;
  • Activități de dezvoltare organizațională;

Vă invităm să aflați detalii despre programul de finanțare Granturile SEE 2014-2021 și despre proiect, accesând link-ul http://incluziune-sociala-activa.ro/.