Fundaţia Principesa Margareta a României va realiza un catalog al modelelor de bună practică în domeniul programelor pentru vârstnici din România. Iniţiativa face parte din proiectulPENTRU SENIORII NOŞTRI – Reţea de ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Phare 2006 „Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României”. Scopul proiectului este de a constitui o reţea de organizaţii neguvernamentale implicate în programe de asistenţă pentru vârstnici, care să dezvolte acţiuni comune la nivel naţional cu scopul de a imbunătăţi calitatea vieţii vârstnicilor şi de a promova drepturile acestora.

Prin realizarea catalogului de bune practici în domeniul programelor pentru vârstnici urmărim:

-          recunoaşterea şi promovarea ONG-urilor care se evidenţiază prin modele de bune practici în domeniul programelor de asistenţă pentru vârstnici;

-          facilitarea schimbului de experienţă între ONG-urile care implementează programe pentru vârstnici;

-          sensibilizarea potenţialilor finanţatori, a mass-mediei, a autorităţilor şi instituţiilor publice relevante la problematica serviciilor pentru persoanele vârstnice  şi informarea lor în legătura cu iniţiativele sectorului ONG.

Catalogul modelelor de bune practici în domeniul programelor de asistenţă pentru vârstnici va fi postat pe pagina web a reţelei www.ong-seniori.ro (în lucru) şi va fi distribuit în 1000 de exemplare către sectorul ONG, potenţiali finanţatori, companii private, mass-media, autorităţi şi instituţii care activează în domeniu. Modelele de bună practică cuprinse în catalog vor fi prezentate şi dezbătute în cadrul unor schimburi de experienţă, a unei conferinţe naţionale şi a 8 seminarii regionale pe care Fundaţia Principesa Margareta a României le va organiza în cadrul proiectului.

În cadrul catalogului, vor fi promovate modele de bune practici ale ONG-urilor care se adresează persoanelor vârstnice, selectate din următoarele domenii:

-          Servicii rezidenţiale

-          Centre de zi

-          Servicii de informare, consiliere

-          Îngrijiri la domiciliu

-          Îngrijiri paliative

-          Cantine şi masa pe roţi

-          Adăposturi de noapte

-          Programe de voluntariat pentru vârstnici

-          Programe de implicare a vârstnicilor în comunitate

-          Altele (iniţiative inovatoare ce nu pot fi incluse în nic unul din domeniile de mai sus)

Pentru detalii privind înscrierea în catalogul modelelor de bune practici, selecţia modelelor de bune practici  şi pentru a descărca formularul de înscriere, vă rugăm să consultaţi site-ul Fundaţiei Principesa Margareta a României www.fpmr.ro.

Înscrierea se face până în data de 31 martie 2009, trimiţând formularul completat pe adresa seniori@principesa.ro.

Persoana de contact: Georgiana Mincu – coordonator proiect, tel: 031 4055554.