Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre decalajele dintre urban şi rural.

 

Infograficul evidențiază faptul că România înregistrează cele mai mari decalaje din UE între localitățile urbane și cele rurale, atât în privința proporției persoanelor în risc de sărăcie, cât și a ratei NEET (tineri care nu sunt nici angajați, nici cuprinși într-o formă de învățământ).

 

Astfel, în 2017 rata riscului de sărăcie în mediul rural era de 37,3%, față de 6,1% în mediul urban. Nici o altă țară europeană nu înregistrează asemenea decalaje – la nivelul UE-28, diferența medie dintre rata riscului de sărăcie în urban și rural este de 3 puncte procentuale, față de 31 puncte procentuale în România. Astfel, în localitățile rurale din România incidența persoanelor aflate în risc de sărăcie e de 6 ori mai mare decât în mediul  urban. 

 

Tot în 2017, procentul tinerilor  care nu sunt nici angajați, nici cuprinși într-o formă de învățământ (NEET) în mediul rural era de 23% față de 10,3% în mediul urban. Practic, în România,  procentul NEET în rural e dublu față de urban, un decalaj nemaiîntâlnit în alte state ale Uniunii Europene.

 

Decalajele dintre mediul rural și urban  nu s-au diminuat în ultimii 10 ani.

 

Infograficul poate fi consultat la:

 

https://monitorsocial.ro/indicator/rata-riscului-de-saracie-dupa-gradul-de-urbanizare/

 

Sursa datelor folosite în infografic este Eurostat, iar datele pot fi consultate aici:

 

https://monitorsocial.ro/data/rata-riscului-de-saracie-dupa-gradul-de-urbanizare/