Raportul Global privind prevenirea violenței împotriva copiilor 2020 cuprinde estimări privind numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani care au fost uciși. Astfel se arată că aproximativ 40.000 de copii au fost uciși în acte de violență în întrega lume. Acesta este primul de acest tip și urmărește progresele înregistrate în 155 de state prin raportare la cadrul „INSPIRE” (cele șapte strategii pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor).

Același raport arată că majoritatea țărilor au legi pentru protecția copiilor împotriva violenței (88% dintre cele 155), însă mai puțin de jumătate dintre acestea (47%) au declarat că aceste legi sunt aplicate temeinic.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și ChildPact – Regional Coalition for Child Protection a organizat conferința națională sub titlul O privire asupra situației violenței asupra copiilor în România: prezent și viitor” în data de 30 septembrie 2020.

La acest eveniment au participat peste 130 de persoane, online, printre care reprezentanți ai autorităților publice de la nivel central și locale, ai organizațiilor neguvernamentale, membri ai FONPC, alți profesioniști care lucrează direct cu copiii și care pot contribui la prevenirea și stoparea violenței, așa cum este promovat în strategiile INSPIRE.

Violența împotriva copiilor este considerată, în urma unui studiu, a treia cea mai importantă problemă socială după starea învățământului și sărăcia.

Violența împotriva copiilor este larg răspândită iar cei prezenți la conferință au afirmat faptul că a crescut considerabil numărul cazurilor de violență și în perioada COVID-19. În cadrul evenimentului autoritățile locale (printre care și Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, Sector 3, București) au afirmat că a crescut inclusiv numărul raportărilor, adică populația a fost mult mai activă în sesizarea către autorități a cazurilor de copii abuzați. Multe dintre aceste abuzuri s-au întâmplat în cotextul violenței domestice (în familie).

Deși violența extremă este considerată inacceptabilă (de ex. bătaia, abuzul sexual), în România există un nivel ridicat de toleranță față de unele forme de violență “mai ușoare”, precum pălmuitul, țipatul, umilirea, bullyingul. Aproape o treime dintre părinți consideră pedeapsa un rău necesar, după cum arată un studiu UNICEF.

World Vision România a lansat, în decembrie 2017, raportul de cercetare „De ce lovim copiii?” iar ceea ce a scos la iveală această radiografie a familiilor din ţara noastră arată că trăim în continuare într-o societate în care corecţiile fizice sunt considerate o formă de educaţie. Porivit acestui studiu 1 din 2 părinți (51%) cred că lovirea este pentru binele copilului. Majoritatea părinților din România, indiferent de statul social sau zona de proveniență (rural, urban), nu au auzit de concepte precum disciplinarea pozitivă sau tehnicile gândirii adaptative și prin urmare nu le pot practica în relația cu proprii copii pentru a schimba vechile concepții.

64.415 copii erau în evidența serviciilor de prevenire la sfârșitul lunii septembrie 2019, iar peste 1 milion de copii trăiau sub pragul național al sărăciei. Peste 15.000 de copii sunt raportați anual ca fiind supuși unei forme de violență, dar numărul lor este considerabil mai mare (conform ANDPDCA). 47% au declarat că au fost victime ale cyberbullying-ului; pentru 59% această experiență a avut loc prin aplicații de mesagerie privată, 71% cred că cyberbullying-ul între adolescenți este cel mai des întâlnit în cadrul rețelelor de socializare Facebook (69%) și pe Instagram (24%) (Rezultate U-Report Cyberbullying, iunie 2019).

România trebuie să-și respecte angajamentele luate în cadrul ”Parteneriatului Global Opriți Violența Împotriva Copilului”, reafirmându-și interesul pentru prevenirea violenței astfel încât să ocupe un loc meritoriu printre țările campioane ale acestei campanii.

Așadar știm cu toții că violența ucide zilnic copii și că este nevoie să facem progrese pentru a preveni violența și a stopa acest fenomen. Pentru a răspunde acestei crize, este esențial să existe acțiuni comune, să schimbăm atitudini. Reprezentantul Autorității Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a subliniat faptul că este nevoie de o mobilizarea puternică a guvernelor, cu implicarea societății civile, sectorului privat, dar și a copiilor.

S-a vorbit în cadrul conferinței și despre violența în mediul on-line, despre vulnerabilitatea copiilor în acest mediu. Potrivit reprezentantului UNICEF prezent la conferință 1 din 3 utilizatori de internet este copil (2016), iar accesul la internet oferă copiilor atât  oportunități cât și riscuri. Așadar o atenție deosebită trebuie acordată siguranței copiilor în mediul on-line.

În cadrul evenimentului s-au prezentat o serie de proiecte care au contribuit de-a lungul anilor la prevenirea și combaterea violenței. Dintre acestea menționăm programele derulate de organizația Therre de hommes România care a promovat beneficiile educației, sportului și a activităților psiho-sociale pentru sănătate și dezvoltarea armonioasă a copiilor, precum și contribuția acestora pentru îmbunătățirea vieții celor mai vulnerabili copii, a celor migranți sau refugiați și a celor aflați în centre de detenție.

Organizația World Vision România a derulat acţiuni de sensibilizare şi conştientizare la nivel local a copiilor, cadrelor didactice, părinţilor, autorităţilor şi comunităţii. De asemenea a derulat programe de tip ”Şcoala părinţilor” – modul de protecţie a copilului cu elemente centrate pe toate formele de violenţă, îndeosebi cea fizică.

Organizația SOS Satele Copiilor România a promovat și dezvoltat în cadrul organizației Standardele protecției copilului (Keeping Children Safe) în rândul angajaților SOS.

Toate cele trei ONG-uri mai sus menționate au pus în centrul intervențiilor opinia copiilor. Punctele de vedere ale copiilor trebuie ascultate și luate în considerare cu adevărat, pentru a le asigura tuturor copiilor protecția de care au nevoie și pentru a le respecta drepturile.

Conferința s-a derulat în cadrul proiectului ”Întărirea capacității rețelei ChildPact finanțat de Oak Foundation și fondul INSPIRE ”Creșterea capacității regionale și naționale de diseminare și promovare a implementării pachetului INSPIRE în regiunea extinsă a Mării Negre”. Evenimentul a încheiat și campania națională ”Să credem în mai mult #INSPIRE!” ce s-a adresat publicului larg și avut drept scop prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului din cadrul proiectului mai sus menționat.

În acest context reprezentantul ChildPact a prezentat cinci priorități la nivel regional:

  • Promovare mai intensă a strategiilor INSPIRE
  • Coordonare crescută a eforturilor de implementare
  • Instituționalizarea unor mecanisme de coordonare și coperare
  • Ajustarea strategiilor propuse la contexte locale specifice
  • Implicarea tuturor actorilor la nivel local și regional

Inspire reprezintă șapte strategii ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru eliminarea violenței împotriva copiilor. Este un instrument esențial pentru a contribui la realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 16.2, care solicită încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, și este util la atingerea obiectivelor 1, 3, 4, 5, 10, 11 și 16 care vizează sărăcia, sănătatea, educația, egalitatea de gen, medii sigure și justiție. Pachetul contribuie la unificarea eforturilor multisectoriale pentru a crește gradul de conștientizare privind violența împotriva copiilor. Inspire este axat pe recunoașterea în cadrul Convenției privind drepturile copilului a faptului că toți copiii au dreptul de a nu fi supuși violenței.