Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială și partenerii săi, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, organizează a treia consultare publică pe tema politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale din cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”. Evenimentul va fi organizat la Hotel Univers T – Sala Jupiter din Cluj-Napoca (strada Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55), miercuri, 19 iunie 2019, începând cu orele 11:00.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante, meșteșugari și alți factori interesați din regiune.

Evenimentul face parte dintr-un proces mai amplu de consultare ce se desfășoară în această perioadă la nivel național, cuprinzând o serie de alte trei astfel de consultări organizate în diferite regiuni ale țării, dar și o consultare în mediul on-line. Scopul consultărilor publice este de a obține informații relevante din partea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului și de a verifica măsura în care prevederile propunerii politicii publice necesită eventuale îmbunătățiri.

Proiectul „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 934.105,58 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 770.988,47 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro, unde se regăsește și analiza documentată privind meșteșugurile tradiționale intitulată “Meșteșugurile

tradiționale sub lupă” (https://crsds.ro/wp-content/uploads/2019/04/Analiza-mestesuguri-traditionale-FINALA.pdf), de la care a pornit propunerea de politică publică care va fi pusă în discuție, dar și pe pagina de facebook dedicată proiectului (www.facebook.com/mesteshukar.traditional/).

Pentru informații suplimentare privind procesul de consultare publică ne puteți contacta la contact@crsds.ro sau la numărul de telefon 0724.118.768, persoană de contact: Adelina Băncilă, Expert evenimente publice.