Fundaţia STAR OF HOPE ROMANIA anunță demararea proiectului ”Incluziune Socială Activă – Viitor Pentru Comunitatea Locală”, proiect finanțat în baza legii 350/2005 de către Consiliul Local al Municipiului Iași.

Conferința de presă va avea loc miercuri, 21 octombrie 2020, ora 11.30 la Centrul Star of Hope Iași, din strada Bariera Veche nr 3 (în spatele clădirii Granit).

Conform datelor furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, sunt înregistrați aproximativ 3200 de copii cu dizabilități la nivelul județului nostru. Aproximativ 80% dintre aceștia sunt copii cu grad de handicap accentuat sau grav. Această categorie reprezintă categoria cea mai expusă excluziunii sociale/școlare.

Proiectul ”Incluziune Socială Activă – Viitor Pentru Comunitatea Locală” se adresează unui număr de 32 de copii și tineri aflați în dificultate (copii și tineri cu dizabilități) și își propune creșterea gradului de incluziune socială și/sau școlară a acestora.

Acțivitățile propuse în cadrul proiectului sunt diverse și vizează atât copiii și tinerii cât și părinții, cadre didactice și comunitatea lărgită. Menționăm în acest sens următoarele tipuri de activități:

  • Activități de evaluare și reevaluare periodică a unui număr de 22 de copii cu dizabilități;
  • Terapii pentru dezvoltarea abilităților, capacităților pentru 22 de copii și tineri cu dizabilități în diverse domenii ( cognitiv, motor, interacțiune socială, comunicare-limbaj);
  • Activități de dezvoltare a abilităților sociale, gestionare emoții, dezvoltarea creativității, pentru un număr de 10 tineri;
  • Sesiuni de instruire pentru un număr de 20 de părinți;
  • Consiliere și suport informațional/emoțional pentru 20 părinți sau asistenți maternali;
  • Concursurs pentru preșcolari și școlari;
  • Workshop-uri pentru 20 de cadre didactice;
  • Atelier dezvoltare deprinderi/abilități vocaționale pentru 10 părinți aflați în situații de risc;
  • Gala copiilor și tinerilor cu dizabilități.

”Persoanele cu dizabilitati sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării si incluziunii sociale". Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (nr. 448/2006 actualizată la .09.2017)

Dacă nu am interveni în Iași prin proiectul propus, ar crește mult riscul de separare de familie pentru copiii cu dizabilități, de excluziune socială/școlară a acestor copii și tineri. Pe termen lung, copiii, tinerii, nu s-ar putea dezvolta, nu ar devein pe cât de mult posibil independent, astfel încât ar îngreuna bugetul asigurărilor sociale din iași. Un efect negative ar mai fi și nerespectarea drepturilor copilului cu dizabilități, în condițiișe în care statul roman și-a asumat respectarea acestor drepturi.

Proiectul se desfășoară în perioada 15 septembrie 2020 – 15 decembrie 2021. Valoarea totală a proiectului este de 143,414 lei din care suma de 128,930 reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de către Consiliul Local al Municipiului Iași.