Asociația Novapolis - Centrul de Analiză și Inițiative pentru dezvoltare anunță implementarea proiectului BOSS project – Building a Network to Boost Social Secure Europe.

Proiectul BOSS își propune să stabilească o rețea de cooperare a organizațiilor europene pentru a promova securitatea socială și pentru a consolida in mod strategic capacitatea acestei rețele.

Proiectul BOSS ia în considerare faptul că obiectivul de reducere a sărăciei asumat prin politicile de incluziune socială din Strategia Europeană 2020 și programele naționale de reformă nu a fost atins, precum și necesitatea cunoșterii și înțelegerii din domeniul incluziunii sociale in contextul noilor obiective stabilite de Uniunea Europeană, care se reflectă în Convenția anuală „Europa Socială post 2020”, Pilonul European al drepturilor sociale, Agenda 2030, Strategia Egalității de Gen 2020-2025, programele nordice și naționale.

În acest sens, principalele activități ale proiectului BOSS care includ seminarii privind conștientizarea in domeniul incluziunii sociale și strategiile existente, schimburi de experiență și bune practici, un atelier și două evenimente de consolidare a capacității, vizează asigurarea disponibilității informațiilor relevante, imbunatatirea cunoștințelor și facilitarea schimbului de experiență pentru angajații organizațiilor partenere și al liderilor de voluntari cu privire la posibilitățile de implementare a drepturilor sociale, a egalității de gen și a strategiilor de incluziune socială.

Valoarea totală a proiectului este de 115.970,00 EUR și reunește parteneri din zece țări după cum urmează: Asociația EAPN-Letonia, b-Asociația Culturală Creativă din Suedia, Velferds Alliansen din Norvegia, Mitra Franța din Franța, Mișcarea Socialistă a Femeilor din Cipru, Eesti Oameni din Estonia, Stowarzyszenie Vesuvio din Polonia, Interfolk - Institute for civil Society for Denmark, Coordinamento Toscano Marginalita din Italia, Asociația Novapolis din România.

Proiectul este implementat în perioada septembrie 2020 - iunie 2022 și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus +, Parteneriate strategice pentru educația adulților - Schimb de practici, Acordul nr. 2020-1-LV01-KA204-077474.