Asociația CERID -  Centre for Equal Rights, Inclusion and Development, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună -AEVB (Partener 1) și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) a organizat conferința proiectului „Competitiv pe piața muncii” POCU/298/3/14/121437. Conferinţa proiectului a avut loc joi, 15 noiembrie 2018, la sediul CREFOP Oradea.

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiective promovarea și creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă pentru 360 de persoane din regiunile Nord Vest, Sud Est și Sud Muntenia.

 

Proiectul este destinat tuturor persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă și care se regasesc în una din următoarele categorii: șomeri si persoane inactive (șomeri de lungă durata și/sau persoane cu dizabilități sau persoane cu studii primare/ gimnaziale/ liceale/ postliceale, persoane peste 54 de ani), persoane de etnie romă și persoane din mediul rural din regiunile Nord Vest, Sud Est și Sud Muntenia.

 

Scopul final al acestui proiect este de a oferi persoanelor recrutate în grupul țintă, măsuri integrate și personalizate de consiliere si formare profesională, în vederea îmbunătățirii accesului pe piața muncii pentru 293 persoane calificate în urma participarii la programele de formare, 184  dintre acestea dobandind, în final, un loc de muncă.

 

La acest eveniment au participat reprezentați ai mediului de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor, reprezentanți ai mediului ONG dar și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  Participantii au fost informati cu privire la oportunitati de accesare a serviciilor proiectului, beneficiile angajării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi modalitățile de cooperare în vederea creşterii gradului de inserţie profesională a acestora.