Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom, alături de Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș anunță lansarea proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România.

Deschiderea proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România a prilejuit întâlnirea principalilor actori activi în domeniul migrației și integrării străinilor în România, respectiv reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, ai sectorului nonguvernamental și mediului academic, precum și membri ai comunităților de migranți, refugiați și mediatori interculturali din țara noastră.

În cadrul evenimentului au avut o serie de discuții și dezbateri privind proiectul și activitățile sale, despre implicarea autorităților locale și discursul public privind migrația și integrarea în comunitățile și orașele din România. Totodată, conferința de deschidere a proiectului a facilitat participarea migranților și refugiaților din România care au împărtășit astfel din experiențele lor de integrare și au povestit despre comunitățile din care fac parte.

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este derulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a promova implicarea activă, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Prin acest proiect partenerii își propun să contribuie la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a migranților și refugiaților în România.

Durata proiectului este de 24 luni, acesta urmând să fie implementat în perioada aprilie 2021 - martie 2023. Costul total eligibil estimat al proiectului este de 205.720 euro.