Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov implementează, în calitate de lider de proiect, începând din data 15.09.2021 proiectul „RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” cod proiect PN4066 în parteneriat cu Asociația Îngrijire ACASĂ, Asociația de Servicii Sociale SCUT și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 931.205 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală pentru implementarea unor măsuri integrate de dezvoltare locală comunitară, în vederea sporirii calității vieții și creșterii accesului la servicii complexe sociale, medicale, educaționale, de ocupare și locative dezvoltate prin proiect, pentru 500 persoane provenite din familii vulnerabile și copii rămași ”singuri acasă” din comuna Racoș, în paralel cu responsabilizarea, sensibilizarea și conștientizarea cu privire la importanța sprijinirii grupurilor vulnerabile din comunitate, a reprezentanților instituțiilor locale și persoanelor aparținând populației majoritare din comuna Racoș.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Facilitarea organizării unei echipe multidisciplinare de intervenție comunitară capabilă să dezvolte un sistem de servicii și facilități complexe și integrate, care să implice principalele grupuri țintă formate din 500 de persoane (280 copii, 50 de tineri și 170 de adulți, părinți/tutori) și persoane inactive/șomere din familii defavorizate din localitățile Racoșul de Jos și Mateiaș, în două sau mai multe tipuri de activități, de la educație nonformală la servicii socio-medicale, de la medierea ocupării la servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit.
  2. Facilitarea conștientizării și sensibilizării la problematica nediscriminării și egalității a 470 de elevi, 30 cadre didactice din școlile din comuna Racoș, 180 angajați ai companiilor din comuna Racoș și persoane din comunitatea majoritară, prin organizarea unor sesiuni de informare, concursuri, excursii și competiții de proiecte.
  3. Responsabilizarea a 15 angajați aparținând personalului din instituțiile publice cu atribuții în incluziunea socială a persoanelor defavorizate din comuna Racoș, în a se implica coerent și eficient în intervenții sociale complexe, prin implicarea lor în sesiuni de instruire multidisciplinare care să le ofere informații punctuale și coerente asupra celor mai eficiente modalități de intervenție socială.

Durata proiectului: 30 luni (15 septembrie 2021 – 14 martie 2024)

Aria de implementare a proiectului: satele Racoșul de Jos și Mateiaș, Comuna Racoș

Pentru derularea activităților proiectului în care va fi implicat grupul țintă, în satul Racoșul de Jos va fi creat un Centru multifuncțional de sănătate, igienă și educație prin amplasarea a 4 containere modulare (construcție provizorie) dotate, utilate și amenajate pentru furnizarea serviciilor educaționale, de sănătate, de igienă, iar în satul Mateiaș vor fi folosite spațiile alocate în incinta căminului cultural din localitate pentru furnizarea acelorași servicii.   

Prin activitățile și rezultatele propuse, de facilitare a incluziunii sociale a unui grup marginalizat social, proiectul răspunde acelor obiective ale UE referitoare la consolidarea caracterului incluziv și coeziunii societății europene, pentru a permite tuturor cetățenilor să beneficieze de acces egal la oportunități și resurse, susținând statele membre în combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și discriminării

Informații suplimentare se pot obține de la Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov, str. Institutului, nr. 35, Brașov, tel. +4 0268/47.05.05; +4 0268/47.05.06. fax. +4 0268/47.05.04, e-mail: contact@addjb.ro (Igor Cojocaru – Responsabil comunicare) sau de pe pagina web www.addjb.ro