Ponderea tinerilor neincluși în programe educaționale, în câmpul muncii ori în programe de formare profesională este un indicator relativ nou, asociat cu potențialul său de a aborda o gamă largă de vulnerabilități în rândul tinerilor, atingând chestiuni legate de șomaj, părăsirea timpurie a școlii și descurajarea pieței muncii. Se conturează astfel un potenţial uman nevalorificat care necesită înţelegerea cauzelor acestei situaţii şi conturarea de măsuri care să conducă la inserţia acestora pe piaţa muncii.

În România, conform datelor INS, se estimează existența unui număr de aprox. 400.000 de tineri NEETs. Dintre aceștia, în prezent, doar o mică parte sunt înregistrați în baza de date a ANOFM, respectiv aproximativ 15% din cifra estimată, iar mai puțin de 1% din ei primesc indemnizație de șomaj.

Pentru a înțelege mai bine problematica tinerilor NEETs, Fundația Romanian Angel Appeal, împreună cu partenerii săi, realizează un sondaj de opinie cu privire la nevoile și oportunitățile tinerilor, pentru a identifica eventuale soluții de a răspunde acestora în funcție de oportunitățile curente de finanțare.

Acest chestionar este adresat tinerilor, dar și specialiștilor care lucrează cu tinerii (16 - 30 ani) și poate fi accesat aici: https://forms.gle/TyQ25KsBBbD3wFRL9

Completarea acestui chestionar este anonimă, durează aproximativ 6 minute și, prin completarea acestuia, vă dați acordul privind înregistrarea datelor completate. Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru noi în scop de analiză și nu vor fi folosite în afara acestui demers de cercetare.