După 36 de luni de implementare, proiectul strategic „Mainstream Sighișoara - investiție europeană pentru incluziunea socială” se apropie de final.

”El a avut o componentă extrem de importantă, și-anume cea de antidiscriminare. Această temă a antidiscriminării am regăsit-o în toate celelalte activități pe care le-am desfășurat și considerăm că este un element de integrare și de creștere a valorii activității pe care noi am făcut-o […] Atunci când vorbim de comunitățile dezavantajate, cum este și comunitatea de etnie romă, care se confruntă cu probleme foarte serioase de sărăcie, lipsa locurilor de muncă, lipsa calificării, nivel de educație mai redus, probleme de sănătate, probleme de locuire plus o situație foarte clară de discriminare și de respingere din partea societății, nu putem să schimbăm de pe o zi pe alta percepția publicului, nu putem să schimbăm mesajele pe care le transmite publicul. În schimb, putem să facem altceva. Să schimbăm realitatea comunității de romi […] Noi am încercat prin proiectul `Mainstream Sighișoara’ să schimbăm realitatea, la nivelul serviciilor sociale, la nivelul școlilor, la nivelul consultanței, consultării și mentoratului pe care am putut să le oferim tinerilor și adolescenților și, în special, cred că am putut să facem o schimbare la nivelul capacității profesionale a romilor din Sighișoara, prin cursurile de calificare pe care le-am făcut și prin activitățile de antreprenoriat pe care le-am desfășurat”, explică Florin Moisa, Managerul de proiect din cadrul Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) din Cluj Napoca.

Ceilalți parteneri implicați în proiectul de față sunt Municipiul Sighișoara, Fundația „Veritas” din Sighișoara și Școala Gimnazială „Miron Neagu” din Sighișoara. Obiectivele sale generale au fost promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane vulnerabile din zonele marginale în care există populație aparținând minorității rome: Parângului, Viilor, Ștefan cel Mare, Goldberich, Caraiman, Rora, Dumbravei și Plopilor.

În materialul video de mai jos, zece dintre beneficiari ne împărtășesc propriile povești de succes și le transmit mesaje de încurajare persoanelor dezavantajate ce doresc să-și deschidă o afacere și să pornească pe un drum al depășirii statutului ori a condiției. (https://youtu.be/Kl6bC1m-g_Q).

Proiectul strategic „Mainstream Sighișoara - investiție europeană pentru incluziunea socială” a beneficiat de o finanțare totală de 12.635.894,86 de lei, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Rezultatele colectate pe durata implementării, sub formă de recomandări, vor fi însușite de Consiliul local și cuprinse în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara.