Asociația FDP-Protagoniști în educație a derulat în perioada iulie 2021-martie 2022 proiectul AcCES PRIN SPORT, proiect finanțat prin Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Adresându-se unui grup de 115 copii din cartiere mărginașe ale Bucureștiului, copii proveniți din familii aflate la risc de excluziune socială, din care 25 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES), proiectul a urmărit promovarea sportului ca metodă de incluziune în mediul școlar și social.

Pornind de la istoricul Școlii Sociale Sportive, program de prevenire a abandonului școlar prin intermediul sportului și având la bază metodologia incluzivă dezvoltată de Fundația Real Madrid - Spania (în baza unui parteneriat aflat la al 8-lea sezon), proiectul „AcCES PRIN SPORT și-a propus ca prin activitățile derulate pe tot parcursul proiectului (activități sportive, vizite socio-educative, întâlniri cu părinții, activități tematice) să crească motivația și să valorifice potențialul fiecărui copil, toate acestea conducând către optimizarea comportamentelor emoționale și sociale ale copiilor.

Prin tematicile abordate, Campania ”Școala pentru toți” campanie de conștientizare atât a copiilor cât și a adulților cu privire la importanța incluziunii a contribuit la înțelegerea copiilor cu nevoi speciale folosind sportul ca instrument de învățare.  Prezentarea platformei resursă pentru cadrele didactice (eduacces.ro), prezentarea Centrului WONDER și a serviciilor de suport pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) și-a propus să dezvolte valorile incluzive pe care școala intenționează să le transmită.

Implicarea copiilor, parinților și a cadrelor didactice în întâlniri de grup/individuale i-a ajutat să acorde o mai mare importanță programului, să respecte valorile promovate, să conștientizeze că școala este importantă, iar sportul este liantul care contribuie la o stare bună de sănătate și să apeleze la servicii de specialitate în caz că identifică o dificultate.

Proiect derulat de Asociația FDP-Protagoniști în educație și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Despre Asociația FDP-Protagoniști în educație

La cei peste 25 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor. Pentru mai informații accesați www.fdpsr.ro.

Despre Programul În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.