În data  de  19  Ianuarie 2017  Asociația  E-Romnja  (Asociația  pentru  Promovarea  Drepturilor  Femeilor  Rome), Centrul FILIA și Policy Center for Roma and Minorities organizează începând cu ora 9:30 Conferinţa Phenja – violenţa nu are culoare la  Hotel  RIN  Central  (Sala  George Călinescu), Str. Traian 55A, Sector 3, București.

Evenimentul face parte din proiectul cu acelaşi nume derulat în perioada 2014  –  2016 cu sprijinul Open Society Foundation și implementat în trei comunități de romi din județul Bacău, județul Giurgiu și București. Proiectul Phenja – Violenţa nu are culoare este un proiect pilot care a avut ca scop dezvoltarea unor instrumente de prevenire si combatere a diferitelor forme de violenţă împotriva fetelor şi femeilor rome şi nerome din 3 comunităţi. În  cadrul  proiectului  s-au  folosit  metode  de  lucru  la  firul  ierbii,  de  dezvoltare  și organizare  comunitară,  pentru  combaterea  violenței  împotriva  femeilor  rome  și  nerome.    

  • Pornind  de  la  experiențele  dobândite  pe  parcursul  celor  doi  ani,  în cadrul întâlnii vom aborda următoarele subiecte:
  • Obstacolele întâmpinate de femeile rome și nerome atunci când sunt victime ale violenței.
  • Provocările  autorităților  locale  în  procesul  de  prevenire  și  combatere  a  violenței asupra femeilor rome și nerome.
  • Decalajele existente între nivelul local și național în ceea ce privește combaterea violenței asupra femeilor și soluțiile pe care le propune Guvernul României pentru a le diminua.

Evenimentul are ca scop lansarea raportului de cercetare realizat în cadrul proiectului, prezentarea rezultatelor obținute în implementare şi bunele practici din cadrul proiectului, astfel contribuind la completarea datelor care documentează fenomenul violenţei de gen în România, la dezvoltarea instrumentelor de combatere a acestuia şi la îmbunătăţirea mecanismelor de prevenţie folosite de sistemul public şi de societatea civilă.

Activităţile din cadrul proiectului şi rezultatele Raportului de cercetare privind violenţa împotriva femeilor rome şi nerome în Valea Seacă şi Ferentari vor fi prezentate de reprezentante din cadrul fiecărei organizaţii care a implementat Proiectul Phenja – Violenţa nu are culoare:

- Carmen Gheorghe, Preşedintă a Asociaţiei E-Romnja,

- Andreea Bragă, Directoare Executivă a Centrului FILIA,

- Raluca Negulescu, directoare Policy Center for Roma and Minorities,

- Diana Neaga, Cercetătoare din partea Centrului FILIA în proiectul Phenja - Violența nu are culoare

La eveniment sunt invitaţi și reprezentanţi şi reprezentante ai/ale instituţiilor de stat care au competenţe în prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă asupra femeilor şi violenţă domestică, precum şi reprezentanţi/reprezentante ale mai multor ONG-uri care activează în domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de gen.

De asemenea, raportul poate fi citit urmând acest link.