Monitorul Social, proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre situaţia locuirii în România.

Infograficul porneşte de la observaţia că România este țara europeană care înregistrează cea mai mare proporție a persoanelor care sunt proprietare ale propriei locuințe: 96%. În general, ponderea mare a proprietarilor propriei locuințe este caracteristică fostelor țări comuniste.

Mobilitatea locativă este unul din mecanismele care asigură o bună funcționare a pieței de locuințe. Țările cu proporție mare a proprietarilor locuințelor sunt și cele care înregistrează o mobilitate locativă redusă. La polul opus, în țările cu proporție mare a chiriașilor mobilitatea locativă este peste medie. România are cea mai scăzută mobilitate locativă din Uniunea Europeană.

Din păcate, a fi proprietar nu presupune neapărat accesul la condiții optime de locuit. Raportul e mai degrabă invers: România are cea mai mare densitate de locuire din UE (1,0 camere/persoană, media Uniunii fiind de 1,6 camere/persoană). Jumătate din populația României trăiește în condiții de supraaglomerare, proporția fiind de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Supraaglomerarea locativă este și ea o caracteristică a țărilor ex-comuniste.

În ultimii 10 ani, în România s-a înregistrat o tendință de diminuare a ratei de supraaglomerare. Din păcate, de această tendință beneficiază doar persoanele cu venituri mari (indicatorul a scăzut de la 54,1%, în 2007, la 44,3%, în 2016); la persoanele cu venituri mici, scăderea a fost nesemnificativă (de la 61,5% la 60,6%).

Proprietatea asupra locuinței nu asigură nici un nivel acceptabil al cheltuielilor cu intreținerea acesteia. Exceptând cazul excepțional al Greciei, România înregistrează una din cele mai mari proporții a celor care cheltuiesc pentru locuință mai mult de 40% din veniturile disponibile ale gospodăriei („cost overburden").

Infograficul despre indicatorii demografici relevanţi pentru calitatea vieţii poate fi consultat aici.

Sursa datelor folosite în infografic este baza de date Eurostat, iar datele folosite le puteți găsi, sub forma de grafice, aici.