DIZABNET – Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi și FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamantale pentru Servicii Sociale vă invită la evenimentul dedicat sărbătoririi a 10 ani de activitate, unde veți putea să cunoașteți cele două organizații și activitatea lor susținută în domeniul serviciilor sociale.

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi. Misiunea lor este de a facilita creşterea calităţii serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi furnizate de organizaţiile sau instituţiile membre şi  de a valorifica superior competenţele şi  resursele acestora.
În prezent, DIZABNET are 106 membri, organizaţii  / instituții cu caracter privat şi public, unități protejate, cabinete individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar.

Dizabnet și FONSS vă invită în data de 27-28 februarie 2017 în Miercurea Ciuc, la întâlnirea anuală a membrilor săi. Evenimentul se adresează tuturor instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale interesate de temele propuse în agendă, atât reprezentanţilor prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi publici şi privaţi, autorităților publice interesate, cât şi reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, respectiv reprezentanţilor atelierelor şi unităţilor protejate.

În cadrul evenimentului se vor aborda următoarele tematici:

  • Prezentarea activității Dizabnet în cei 10 ani de la constituire;
  • Dezbaterea felului în care poate ajuta Federația Dizabnet organizațiile membre;
  • Exploatarea resurselor organizațiilor membre, de exemplu, pentru a putea planifica cursuri sau a încheia parteneriate pentru derulare de proiecte.
  • Prezentarea exemplelor de bună practică în implementarea la nivel local a legii subvențiilor și legea achizițiilor publice (contractarea serviciilor sociale)
  • Prezentarea a două proiecte Erasmus+ despre mentorat în servicii sociale și pregătira beneficiarilor și angajaților în vederea dezinstituționalizării.

În cadrul evenimentului, FONSS va prezenta demersurile sale în sprijinul furnizorilor de servicii sociale mai ales în domeniul contractării.

Mai multe informații precum și agenda o puteți găsi la acest link.

Organizatorii roagă persoanele interesate să trimită fișa de înscriere până la data de 21 februarie 2017. Înscrierile se fac pe principiul ”primul venit, primul servit” , în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat in cadrul proiectului “Vocea ONG”. Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.