Ești dornic(ă) să contribui la implementarea Active Citizens Fund România, cel mai complex program dedicat finanţării sectorului neguvernamental din România? Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC caută să îşi mărească echipa cu un asistent de program.

 

Răspunzi cu DA la întrebarea de mai sus? #haide să ne cunoaștem!

 

Descrierea postului

 • Poziție: asistent de program
 • Normă: 8 ore
 • Locaţie: Bucureşti, la sediul FDSC

 

Profilul candidatului

 • Valori: responsabilitate, integritate, respect
 • Studii superioare finalizate
 • Experienţă de minim 2 ani în implementarea de proiecte (constituie un avantaj experiența în proiecte cu finanţare nerambursabilă, de preferat într-o organizaţie neguvernamentală)
 • Experiența anterioară de asistent de proiect/program constituie un avantaj
 • Cunoaşterea sectorului neguvernamental constituie un avantaj
 • Excelente abilități de organizare și atenție la detalii
 • Abilitatea de a lucra cu termene limită scurte
 • Atitudine proactivă și abilitatea de a finaliza sarcinile adresând obstacole/bariere
 • Capacitate de a lucra atât în echipă, cât și individual, cu supervizare minimă
 • Bune abilităţi de comunicare şi prezentare
 • Bună cunoaştere a limbii române şi engleze, scris şi vorbit
 • Cunoştinţe avansate de operare PC (net browsing, MS Office, în special Word, Excel, PowerPoint și Outlook)

 

Responsabilităţi

 • Asigură suportul de ordin tehnic, logistic și administrativ în activitățile curente ale programului, pentru implementarea în bune condiții a acestuia
 • Asigură suport pentru comunicarea externă cu beneficiarii de finanțare, partenerii din consorțiule de implementare a programului, finanțatorii FDSC, alți stakeholderi
 • Urmărește calendarul programului, contribuie la organizarea întâlnirilor, evenimentelor și deplasărilor din cadrul programului și ia parte la acestea, după caz
 • Contribuie la întocmirea de rapoarte interne și către finanţatorii/donatorii/partenerii FDSC
 • Facilitează procesarea contractelor cu consultanți, furnizori și parteneri externi care sprijină programul
 • Arhivează corespunzător documentele oficiale ale programului
 • Se coordonează cu ceilalţi membri de echipă în planificarea implementării programului de finanţare
 • Participă la alte activităţi şi proiecte în cadrul departamentului Programe de Finanţare şi în cadrul FDSC

 

Beneficii

 • Oportunități de dezvoltare profesională în domeniul finanțării sectorului neguvernamental și în toate celelalte arii de expertiză ale FDSC (advocacy, dezvoltare parteneriate şi reţele, dezvoltare organizaţională pentru ONG-uri, cercetare etc)
 • Networking în sectorul neguvernamental și sectorul public
 • Expunere la activități și demersuri cu componentă internațională

 

Dacă crezi că acest post ți se potrivește și ți-ar plăcea să lucrezi alături de noi, #haide aplică! Trimite-ne o scrisoare de intenție, însoțită de CV-ul tău până la data de 21 aprilie 2021 la adresa de email acf@fdsc.ro. Te rugăm ca în scrisoarea de intenție să descrii motivaţia şi experienţa ta relevantă pentru acest post, ținând cont de profilul candidatului de mai sus. În funcție de constrângerile de timp, este posibil ca doar candidaţii selectaţi să fie contactaţi.

 

Prin transmiterea CV-ului tău la adresa acf@fdsc.ro ești de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care acesta le conține de către FDSC. Scopul prelucrării este reprezentat de desfăşurarea concursului pentru postul de Asistent de Program. FDSC nu transmite datele tale cu caracter personal către alte persoane juridice. Perioada de stocare a datelor este de 6 luni. Te informăm că ai următoarele drepturi: dreptul de retragere a consimţământului, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, de restricţionare a prelucrării, de opoziţie şi de portabilitate. Pentru exercitarea acestor drepturi, te rugăm să ne transmiţi un email la adresa office@fdsc.ro.

 

*****

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, advocacy pentru construirea unui mediu favorabil societății civile, sprijinirea actorilor societății civile incluzive și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

 

Active Citizens Fund România este un program de finanțare care vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Acesta urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.