Ești o persoană organizată? Îți place să lucrezi cu oamenii și ai experiență în domeniul formării profesionale a adulților? Crezi în principiul conform căruia „Oricine poate învăța. Oriunde. Tot timpul”? Îți surâde provocarea de a pune bazele unui program de formare și mentorat dedicat cadrelor didactice?

 

Dacă da, acest anunț te-ar putea interesa!

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (București) recrutează Coordonator formare și mentorat.

 

Descrierea postului:

Postul „Coordonator formare și mentorat” este disponibil în cadrul unui proiect ce vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și a managerilor școlari (300 de persoane) din 23 de unități de învățământ publice defavorizate de a implementa programe educaționale inovatoare care să conducă la îmbunătățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu grad ridicat de risc educațional.

Durata contractuală: 30 de luni (normă întreagă), cu posibilitate de prelungire în funcție de performanțele înregistrate și oportunitățile de finanțare existente la acel moment.

 

Responsabilități:

 • Coordonează programele de formare și mentorat din cadrul proiectului;
 • Contribuie la stabilirea obiectivelor programelor de formare și mentorat din proiect și la evaluarea acestora în relaţie cu indicatorii de performanţă specifici şi termenele stabilite;
 • Dezvoltă metodologiile de formare pentru activitățile derulate în cadrul proiectului și coordonează procesul/procesele de selecție a grupului țintă;
 • Contribuie la actualizarea/dezvoltarea materialului didactic;
 • Monitorizează şi evaluează procesul de formare și mentorat;
 • Coordonează și monitorizează activitatea formatorilor și a experților în educație și mentorat, asigurând o comunicare constantă și eficientă cu aceștia;
 • Planifică resursele şi costurile necesare activităţilor de formare și mentorat;
 • Realizează evaluarea rezultatelor programelor de formare și mentorat și contribuie la raportarea rezultatelor acestora;
 • Comunică cu școlile și cu beneficiarii proiectului;
 • Supervizează și contribuie cu expertiză de specialitate la toate activitățile de formare și mentorat derulate (inclusiv ale partenerilor), cu scopul de a asigura unitatea demersurilor în ansamblul proiectului și îndeplinirea rezultatelor scontate;
 • Menține comunicarea cu Ministerul Educației (departamentul de formare continuă) atât pentru organizarea și derularea cursurilor, cât și pentru raportarea acestora, asigurând totodată întocmirea documentației necesare unui program de formare acreditat de Ministerul Educației;
 • Menține o comunicare constantă atât cu echipa proiectului din cadrul FDSC, cât și cu echipele partenerilor în vederea bunei desfășurări a programelor de formare și mentorat;
 • Participă la activitățile de formare din cadrul proiectului, asigurând buna desfășurare a acestora, precum și la alte evenimente organizate în cadrul proiectului.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare finalizate (socio-umane/economice/juridice);
 • Experiență de minim 5 ani în coordonarea/organizarea de programe/activități de formare și management de proiect (cumulativ). Experiența în activități de formare este obligatorie;
 • Experiență în coordonarea/derularea de programe de mentorat/consultanță (constituie un avantaj);
 • Experiență în coordonare/supervizare de personal și/sau contractori externi;
 • Experiență în calitate de formator (constituie un avantaj);
 • Cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului educațional (constituie un avantaj);
 • Experiență anterioară în implementarea de proiecte finanțare prin FSE (constituie un avantaj);
 • Excelentă cunoaştere a limbii române şi limbii engleze scris şi vorbit;
 • Utilizarea computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line;
 • Foarte bune abilități de comunicare și prezentare;
 • Persoană responsabilă și bine organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în țară.

 

Beneficii:

 • Lucrul într-o echipă tânără și dinamică;
 • Oportunități de dezvoltare profesională în special în ariile de expertiză ale FDSC (finanţare, cercetare, advocacy şi dezvoltare parteneriate şi reţele, dezvoltare organizaţională pentru ONG-uri etc).

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un Curriculum Vitae în format Europass și o scrisoare de intenție în care să descrie experiența relevantă pentru acest post (ambele în limba română) până la data de 30 martie 2018 la adresa de e-mail viorelia.manda@fdsc.ro.

 

***

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, advocacy pentru construirea unui mediu favorabil, sprijinirea actorilor societății civile incluzive și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.