Crezi în puterea comunităților de a produce schimbarea, pe bune? Îți place să comunici despre inițiative de bine, despre oameni și organizații care contribuie la conturarea unei lumi mai bune? Ești o persoană deschisă, dinamică, entuziastă? Îți place să fii creativ și să ai libertatea să îți pui în practică ideile? Îți surâde provocarea de a contribui la dezvoltarea sectorului neguvernamental din România?

 

Răspunzi cu DA la întrebările de mai sus? #haide să ne cunoaștem!

 

În contextul unui nou program de finanțare pentru sectorul neguvernamental din România, căutăm om de comunicare și organizare de evenimente care să se alăture echipei FDSC!

 

Postul de Expert comunicare este disponibil în cadrul echipei de comunicare a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și are două valențe, astfel:

 • comunicare – derularea activităților de comunicare din cadrul programului Active Citizens Fund România
 • organizare de evenimente – pregătirea și derularea evenimentelor din cadrul programului Active Citizens Fund România, precum și a altor evenimente ale fundației

 

Active Citizens Fund România este cel mai mare program de finanțare din România care vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Acesta urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

 

Responsabilități

 • Derulează activitățile de comunicare din cadrul programului menționat. Elaborează și urmărește realizarea planurilor de comunicare și a mesajelor cheie;
 • Participă activ la asigurarea unei bune vizibilităţi a activităților programului și a proiectelor finanțate. Concepe mesaje, materiale și corespondențe de promovare și informare care susțin activitățile programului și ale proiectelor și asigură distribuția acestora către publicurile țintă și partenerii FDSC;
 • Contribuie cu expertiză de specialitate la organizarea și comunicarea evenimentelor din cadrul programului și a proiectelor;
 • Asigură corecta reprezentare a identității vizuale a programului în toate materialele și activitățile din cadrul programului și în toate proiectele finanțate prin program;
 • Gestionează website-ul programului și paginile social media asociate acestuia. Monitorizează și animă discuțiile din comunitățile online aferente programului;
 • Participă la elaborarea și implementarea campaniilor de presă și de popularizare a diverselor tematici din cadrul programului;
 • Contribuie cu expertiză de specialitate la derularea achizițiilor (grafică, tipar materiale etc.) și monitorizează producția materialelor de către furnizorii contractați;
 • Facilitează comunicarea eficientă în cadrul echipei și în relațiile cu partenerii sau mediul extern, transmițând membrilor echipei detalii despre identitatea vizuală a programului și procedurile de utilizare a acesteia;
 • Menține o comunicare constantă cu organizațiile finanțate în cadrul programului, în vederea identificării și valorificării activităților sau materialelor cu potențial mare de comunicare;
 • Contribuie cu expertiză de specialitate la identificarea de informații sau materiale resursă pentru sectorul neguvernamental, realizând acolo unde este cazul traduceri sau sinteze ale materialelor.

 

Profilul candidatului

 • Absolvent studii superioare comunicare, jurnalism, relații publice, marketing, publicitate, studii socio-umane sau alte domenii conexe;
 • Minim 2 ani experiență în activități de comunicare și minim 1 an în organizare de evenimente;
 • Foarte bune abilități de comunicare și prezentare;
 • Persoană responsabilă și bine organizată;
 • Excelentă cunoaştere a limbii române şi engleze scris şi vorbit;
 • Cunoștințe de editare și redactare texte (comunicate de presă, anunțuri, materiale despre activități din proiecte, materiale jurnalistice);
 • Cunoștințe avansate de utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Microsoft Office, în special Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoștințe avansate de administrare social media (Facebook, Facebook Business Manager, Instagram etc.);
 • Cunoștințe administrare website-uri Wordpress;
 • Cunoștințe organizare evenimente;
 • Disponibilitate pentru deplasări în țară.

 

Constituie un avantaj

 • Cunoașterea sectorului neguvernamental;
 • Experiența anterioară în relații publice, comunicare, publicitate, marketing, jurnalism, social media, organizare de evenimente;
 • Experiența anterioară în coordonarea de echipe;
 • Experiența anterioară în implementarea de proiecte cu finanțare publică;
 • Experiența anterioară în coordonare/supervizare furnizori externi;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de editare grafică (Photoshop, Canva etc).

 

Beneficii

 • Lucrul într-o echipă tânără și dinamică;
 • Oportunități de dezvoltare profesională în următoarele domenii: comunicare (în special pentru sectorul neguvernamental), social media, fundraising, jurnalism, advocacy, organizare evenimente;
 • Oportunități de dezvoltare profesională în special în ariile de expertiză ale FDSC (advocacy, dezvoltare parteneriate şi reţele, dezvoltare organizaţională pentru ONG-uri, finanţare, cercetare etc);
 • Networking în sectorul neguvernamental, sectorul public și mediul privat;
 • Expunere la activități și proiecte cu componentă internațională.

 

Dacă crezi că acest post ți se potrivește și ți-ar plăcea să lucrezi alături de noi, #haide aplică! Trimite-ne o scrisoare de motivație însoțită de CV-ul tău până la data de 13 ianuarie 2020 la adresa de email iuliana.rada@fdsc.ro.

 

*****

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, advocacy pentru construirea unui mediu favorabil societății civile, sprijinirea actorilor societății civile incluzive și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.