În luna aprilie a anului 2013, se anunţa la Bucureşti deschiderea unui program de 36 de milioane de euro, dedicat 100% societăţii civile. Cinci domenii esenţiale de finanţare, trei principii transversale, zece teme orizontale, douăsprezece arii tematice şi trei organizaţii partenere implicate în coordonare.

Au urmat mai bine de trei ani în care ideile din cele 390 de proiecte finanţate au prins formă. Ani plini de activităţi care ne-au dovedit că pentru fiecare fărâmă de bunăstare câştigată e nevoie de dedicare şi parteneriat public-privat. Doar prin abordare integrată schimbările în comunitate sunt sustenabile, iar lipsa de pregătire şi viziune consumă resursele inutil. Soluţiile se pot aplica doar dacă oamenii îşi unesc forţele, iar organizarea comunitară face minuni. Unele organizaţii ne-au surprins prin creativitate şi inovare, altele prin încrederea că se poate mai bine.  

A fost încurajat schimbul de experienţă cu organizaţiile şi instituţiile din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, dar şi cu celelalte 15 ţări beneficiare ale granturilor SEE. Prin parteneriate, evenimente internaţionale şi vizite de studiu, au ajuns în România concepte şi metode de lucru noi. Profesionişti nordici cu experienţă în drepturile omului şi democraţie au lucrat alături de cei români, au analizat situaţii şi au prezentat studii de caz S-a înţeles mai bine specificul fiecărei ţări şi modelele ce pot fi preluate şi transmise dintr-o ţară în alta.

Dacă am descrie cele mai importante lucruri întâmplate prin fiecare proiect, am ajunge la o înşiruire de rezultate, spuse prin termeni mai mult sau mai puţin tehnici. Enumerarea tuturor e prea mult, descrierea câtorva, prea puţin.

Dincolo de cifre şi rapoarte, programul Fondul ONG a însemnat oameni. E mult de povestit. Despre experienţa celor 3 milioane de oameni implicaţi în proiecte. Despre orele de voluntariat care însumează 125 de ani de lucru la normă întreagă. Rămâne sigur ceva de spus despre ce s-a întâmplat în cele peste 400 de localităţi rurale şi 100 de oraşe. Despre cei peste 28 000 de oameni care au beneficiat de servicii sociale şi de bază şi cele peste 4000 de interacţiuni cu instituţiile publice. Această broşură cuprinde doar câteva poveşti despre oameni care au dat formă implicării chiar şi atunci când condiţiile nu erau tocmai prielnice. Când mentalităţile le erau potrivnice sau instituţiile nu îi ascultau.

Au fost drumuri greu de deschis, comunităţi greu de atins şi au rămas mentalităţi de schimbat. Însă fiecare proiect are o poveste, a implicării care prinde formă atunci când există oameni care îndrăznesc. Sperăm că experienţele lor vor folosi în diverse moduri şi pentru deschiderea altor drumuri. 


Detalii despre cele 390 de proiecte finanţate se găsesc aici: Runda 1 şi Runda 2

Sumarizarea rezultatelor programului poate fi consultată aici.

Broşura ce ilustrează o parte dintre importante rezultate şi bune-practici din cadrul programului se găseşte aici.