Este al doilea an când municipiul Iași are o hartă de nevoi, profesionist realizată, atât prin agregarea unor date statistice, cât și pe bază de chestionare și interviuri luate ieșenilor.

Harta nevoilor municipiului Iași a urmărit atât actualizarea datelor din anul precedent și completarea lor, cât și prin analizarea din mai multe perspective a influenței acestora pentru diverse categorii defavorizate de oameni care trăiesc în municipiul Iași. Astfel, cercetarea documentează realitățile generale ale municipiului Iași, de la indicatorii demografici (conform ultimelor statistici), până la categoriile de locuitori și particularitățile din mai multe domenii, care generează probleme sociale. 
La o analiză atentă a acestui document se pot trage concluzii privind necesitatea de intervenție prin servicii integrate și cu soluții socio-medicale și socio-educaționale, inclusiv prin achiziționarea din sectorul privat, de către municipalitate.

Analiza a relevat că în noiembrie 2017 existau 47 servicii sociale acreditate în municipiul Iași (36 -private cu o capacitate de 900 de beneficiari și 11 publice cu o capacitate de 1.140 de beneficiari). Există o mare dificultate în licențierea serviciilor sociale, iar aceasta are importanță deoarece ridică întrebări privind legalitatea cheltuirii banilor publici pentru achiziția sau finanțarea serviciilor sociale nelicențiate (considerate ca funcționând fară îndeplinirea cerințelor legale). 
În Iași aveam la nivelul lunii noiembrie 2017, 60 de furnizori acreditați de servicii sociale și 11 creșe (publice) pentru aproximativ 900 copii.  Doar în 2016 au fost înregistrate 1400 de cereri pentru înscrierea la creșă  a copiilor și au fost aprobate aproximativ 900, ceea ce arată o dificultate majoră în încadrarea în muncă a părinților, mai ales a celor unici.

Dintre concluziile analizei menționăm nevoia creșterii accesibilității unor servicii de bază din comunitate (ocupare pentru persoanele de peste 45 de ani și cu dizabilități, servicii de sănătate/îngrijire/recuperare pentru adulții cu dizabilități și persoanele vârstnice singure/părăsite, locuire pentru populația săracă/marginalizată, educație timpurie pentru copii din familii sărace și educație complementară/remedială).


Află cu ce se mai ocupă FONSS.


O altă nevoie e aceea de acordare de suport prin servicii personalizate (consiliere, suport psihologic specializat, informare, acompaniere pentru procedurile administrative, etc) cu prioritate pentru persoanele vârstnice și copiii din familiile sărace. FONSS recomandă contractarea de servicii sociale de la furnizorii privați autorizați de către DAC Iași și DGASPC Iași, pentru a oferi servicii de consiliere pentru persoanele victime ale violenței și a traficului de persoane, pentru evaluarea psihologică a copiilor din familiile aflate în proces de divorț, pentru implementarea serviciilor de acompaniere/mediere/consiliere a părinților în proces de divorț, etc și încheierea de contracte cadru pentru serviciile de consiliere contractate și plata acestora în funcție de ședințele realizate.

De asemenea, recomandăm intervenția integrată în zonele marginalizate din oraș – coroborarea eforturilor pentru a adresa problemele multiple și corelate ale populației din aceste zone prin parteneriate între furnizorii de servicii sociale, dar și intervenția primară (sesizare, evaluare inițială, informare și referire) la nivelul fiecărui cartier prin intermediul unor structuri consultative formate din reprezentanți ai instituțiilor publice și private, lideri zonali, dezvoltarea rețelelor de servicii sociale și medico-sociale din oraș prin realizarea de servicii de tip respiro, servicii de recuperare pentru tinerii cu dizabilități, servicii de îngrijire pentru vârstnici (la domiciliu) și de îngrijire specializată pentru vârstnici (în sistem rezidențial), mediere pentru piața muncii.

Documentul integral este aici.