Oamenii de afaceri, managerii şi consultanţii implicaţi în proiectul Guvernul Privat au propus un set de soluţii punctuale şi pentru rezolvarea lipsa de corelare dintre nevoile de pe piaţa muncii şi oferta sistemului educaţional din România.

1. implicarea mediului de afaceri în definirea programei şcolare
“Este foarte importantă cooptarea specialiştilor din mediul de afaceri în construirea curriculei şi încurajarea lor în participarea la programe de educare/predare”, Ruxandra Stoian, PwC.

2. comandarea de către autorităţi a unor studii privind evoluţia pieţei muncii în următorii trei-patru ani
“Autorităţile trebuie să facă o analiză a nevoilor mediului de business - de azi, dar mai ales de mâine - şi alinierea la ele a programei şcolare “. Dan Berteanu, UBD.

3. stimularea companiilor pentru a fi deschise programelor de internship, practică obligatorie de două-trei luni pe an
“Este necesară revizuirea legislaţiei (legea sponsorizării şi legislaţia privind parteneriatul public-privat) care să acţioneze ca mecanisme stimulative pentru companiile implicate în programe educaţionale, astfel încât sprijinul lor financiar să fie tratat ca investiţie”, Mihai Tudor, IBM.

4. înfiinţarea de şcoli profesionale în jurul platformelor industriale
“Să se ofere facilităţi pentru dezvoltarea de şcoli de meserii în jurul unor mari companii sau platforme industriale”, Valentin Tomşa, SAP.

5. atragerea de “visiting professors” din mediul de business
“Profesori asociaţi atraşi din mediul economic privat, de top, parteneriate strategice cu instituţii de învăţământ de succes din ţările dezvoltate”, Camelia Stănculescu, Manpower.

6. programe de training pentru profesori şi evaluarea periodică a acestora
“Necesitatea unui program coerent privind formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice, pentru menţinerea lor în ritm cu noile tehnologii şi concepte”, Mihai Tudor, IBM.

7. implicarea mediului de business în consiliile de administraţie ale şcolilor
“Descentralizarea autentică la nivelul unităţilor de învăţământ din preuniversitar, prin care directorul şcolii şi consiliul de administraţie sunt echivalentul CEO-ului şi board-ului. Din acest CA ar trebui să facă parte şi reprezentanţii mediului de business şi reprezentanţii comunităţii locale”, Marian Staş, Fundaţia Codecs pentru Leadership.

8. implementarea de programe pentru tineri antreprenori încă din gimnazial
“În SUA, elevii învaţă să calculeze profitabilitatea unei investiţii, să îşi construiască un buget personal încă de vârsta de 10 ani”, Monica Tatoiu, Oriflame

9. finanţarea pe criterii de performanţă a unităţilor de învăţământ
“Ar trebui creat urgent un sistem credibil de ranking al universităţilor”, George Butunoiu, GB Executive Search.

10. crearea de cursuri de recalificare profesională pentru creşterea mobilităţii interne a forţei de muncă
“Este impoortantă activarea” forţei de muncă din mediul rural. Recalificarea, instruirea celor care au fost disponibilizaţi din marile întreprinderi de stat şi au ajuns să practice agricultura ca employer of last resort”, Valentin Păuna, Bancpost.

Comenteaza pe pagina "Guvernului Privat"