Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lansează un nou infografic despre structura PIB-ului și a pieței muncii în România.

Infograficul porneşte de la observaţia că România este țara europeană care înregistrează proporții similare de aport la produsul intern brut (PIB) atât din partea sectorului de agricultură, pescuit și păduri cât și din partea sectorului de tehnologia informației (ICT). Ambele ramuri ale economiei au un aport ce variază între 4 si 6% din PIB-ul anual în România. Deși au un aport similar la PIB, cele doua ramuri angajează un numar radical diferit de cetățeni.

Cele doua ramuri sunt importante pentru că sunt văzute ca exemple extreme de modernizarea economică a unui stat: sectorul agricol este unul tradițional, iar sectorul ICT este unul modern. În general, statele industrializate tind să aibă un aport mai mic la PIB din agricultură și un aport în crestere al sectorului ICT, ceea ce relevă orientarea angajatilor către sectoare economice cu productivitate mai ridicată. Aproape toate statele UE obțin un aport mai mare în PIB din partea ICT decât din partea agriculturii, chiar și în cazul multor state specializate în agricultură.

La nivelul UE28, media de aport la PIB a fost de 1.3% din PIB obținut din activitatea sectorului agricol și 4.5% din PIB obțin din activitatea sectorului de ICT. Ipoteza productivității diferențiate este verificată și în comparația numărului de angajați necesari pentru cele două ramuri economice. La nivelul UE28, sectorul agricol angajează aproximativ 8.7 milioane de cetățeni, în timp ce sectorul IT angajează aproximativ 6.7 milioane de cetățeni pentru a aduce un aport economic semnificativ mai ridicat.

Spre comparație, contrastul între cele două sectoare economice în situația României este semnificativ mai puternic. În anul 2016, PIB-ul României a avut un aport de 3.9% din partea sectorului de agricultură și un aport de 5.5% din partea sectorului de ICT. În acelasi timp, sectorul agricol din România a angajat 1.7 milioane de oameni în anul 2016, în timp ce sectorul ICT a angajat 167.000 de oameni. Aceasta diferență ilustrează diferența imensă de productivitate între cele doua industrii și unul din motivele pentru sărăcia persistentă din România, unde o proporție foarte ridicată a populației active este angajată în munca agricolă, de o productivitate foarte scăzută.  

Comparația între cele două sectoare ilustrează teza dualității economice în care se regăsește România la zece ani după integrarea în Uniunea Europeană, unde o proporție importantă a cetățenilor statului încă activeaza în sectoare economice cu productivitate scăzută și venituri scăzute, iar un alt segment al populației activează în sectoare economice cu productivitate foarte ridicată și venituri similare. Dualitatea economică a României este ilustrată și prin accesul cetățenilor statului la educație și posibilitatea lor de a obține pregătirea profesională necesară pentru tranziția de la sectorul agricol la sectoare mai productive, care oferă venituri mai ridicate.

Infograficul despre aportul celor două sectoare economice la PIB și numărul lor de angajați poate fi consultat aici.

Sursa datelor folosite în infografic este baza de date Eurostat, iar datele folosite le puteți găsi, sub forma de grafice, aici.