Discriminarea bazată pe motive de gen este încă larg răspândită în mass-media, potrivit raportului "Influenţa marketing-ului şi a publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi".  Se afirmă că, în continuare, stereotipurile legate de femei şi bărbaţi în mesajele publicitare sunt  larg răspândite.

Potrivit raportului elaborat de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, Suedia), publicitatea care transmite mesaje discriminatorii şi/sau degradante din perspectiva de gen, precum şi toate tipurile de stereotipuri de gen constituie un obstacol în calea realizării unei societăţi moderne şi egalitare.

Rolul mass-media

Având în vedere că publicitatea prin diferite tipuri de media face parte din viaţa de zi cu zi, este extrem de important ca aceasta să respecte o serie de norme obligatorii, etice şi/sau juridice şi/sau coduri de conduită existente, care să împiedice reclamele să comunice mesaje discriminatorii sau degradante bazate pe stereotipuri de gen, precum şi incitarea la violenţă.

Deputaţii subliniază importanţa rolului mass-media în crearea şi perpetuarea stereotipurilor de gen. Parlamentul European invită instituţiile UE şi statele membre să desfăşoare acţiuni de sensibilizare în întreaga Uniune împotriva insultelor sexiste sau a imaginilor degradante ale femeilor şi ale bărbaţilor în publicitate şi marketing. În acest sens statele membre sunt invitate să realizeze studii şi rapoarte cu privire la imaginea femeilor şi bărbaţilor în publicitate şi marketing.

Premiul pentru egalitate

În lumea mijloacelor de comunicare şi a publicităţii este necesară crearea unor exemple bune, dintr-o perspectivă de gen, pentru a arăta că schimbarea este posibilă şi de dorit. Deputaţii europeni consideră că statele membre ar trebui să oficializeze acordarea unui premiu de către profesioniştii din domeniul publicităţii colegilor lor, precum şi un premiu al publicului, pentru a recompensa materialele publicitare care se îndepărtează cel mai mult de stereotipurile de gen şi prezintă o imagine pozitivă sau valorizantă a statutului femeilor, bărbaţilor sau a relaţiilor dintre aceştia.

Tulburări de alimentaţie şi  mass media

În raport se constată că modul în care activităţile de marketing şi de publicitate  ilustrează imaginea corporală ideală poate afecta negativ stima de sine în cazul femeilor şi bărbaţilor, în special al adolescentelor şi al persoanelor susceptibile de a prezenta tulburări de alimentaţie, precum anorexia şi bulimia. Din această cauză se solicită companiilor de publicitate să recurgă cu precauţie la femeile extrem de slabe pentru promovarea produselor.