Civil Society Europe și CIVICUS au lansat cercetarea lor anuală pentru a mapa care sunt trendurile cheie din spațiul civic european, trasate în ultimul an.

Conform  cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, toate persoanele, peste tot în lume, au dreptul de a se exprima liber, de a se organiza și de a lua acțiune. Aceste drepturi – liberatea de gândire, de asociere și de expresie – oferă societății civile libertatea de a crea grupuri și de a se organiza, de a protesta pașnic, de a lupta pentru acele măsuri pe care le dorește, și de a lupta împotriva celor pe care le găsește dăunătoare societății. Aceste drepturi se încadrează în „spațiul civic” și reprezintă elemente importante ale unei democrații sănătoase. O democrație în care dezbaterea și discuțiile primează, și unde cetățenii sunt liberi să se implice în deciziile care îi vor afecta.

Studiul realizat de cei de la Civil Society Europe și CIVICUS dorește să cerceteze țări din Uniunea Europeană, din European Economic Area (adică Islanda, Norvegia și Liechtenstein), Elveția, dar și țările în curs de accesiune la U.E., și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turicia.

Pentru a crea o continuitate cercetării realizate în 2016, cele două organizații doresc să măsoare condițiile în care operează societatea civilă în Europa, și cum aceste condiții s-au schimbat în ultimele 12 luni de zile. O înțelegere corectă a trendurilor la nivel național și european vor ajuta organizațiile societății civile din toată Europa să răspundă coerent și colectiv la piedicile care se conturează prin creșterea vizibilității în fața decidenților.

Prin răspunsurile colectate în acest chestionar, cele două organizații doresc să reprezinte păreri și probleme cât mai diverse, opinii din toate statele europene. Cercetarea realizată în urma acestor răspunsuri va fi accesibilă și gratuită pentru oricine dorește să folosească informația.

De asemenea, se asigură anonimatul răspunsurilor și se respectă toate legile U.E. pentru data protection.

→ Compleatează chestionarul aici!** 

*acesta este disponibil până la mijlocul lunii septembrie.

 

**https://civilsocietyeurope.eu/2017/05/15/answer-our-new-survey-on-civic-space-in-europe-2017/