Postul Antena 3 - încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual 

ActiveWatch în calitatea sa de organizaţie care apără dreptul la libertatea de exprimare şi informare corectă, formulează prezenta sesizare privind ediția din 24 octombrie 2017 a emisiunii Sinteza Zilei (difuzată de postul Antena 3), pentru identificarea și sancționarea unor posibile abateri de la prevederile Deciziei 220/2011 – actualizată în martie 2017.

Vă aducem la cunoștință că în seara zilei de 24 octombrie 2017, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, realizatorii și invitații au analizat și dezbătut existența unei „campanii de denigrare” a țării, campanie organizată și derulată de mai multe organizații neguvernamentale, identificate de realizatori ca fiind parte din „rețeaua Soros”.

Pe parcursul întregii emisiuni, moderatorul și invitații au transmis și corelat informații în măsură să inducă ideea unui pericol public iminent reprezentat de organizațiile neguvernamentale,  atât în ceea ce privește „imaginea externă a României”, cât și ordinea publică și de stat.  Redăm doar câteva titluri de însoțire, auto-explicative: „Campanie mondială de denigrare a României”, „Cine coordonează campania împotriva României”, „Noul brand de țară: România coruptă”, „Cine finanțează campania de denigrare a României”, „Cine profită de pe urma dezastrului de imagine a României” sau „Noi dezvăluiri incendiare! Legătura incredibilă Soros – România”.

De asemenea, în cadrul aceleași emisiuni au fost nominalizați mai mulți membri ai unor organizații neguvernamentale în calitate de beneficiari exclusivi ai unor finanțări din partea fundațiilor Soros, cu scopul de a denigra imaginea României și pentru a destabiliza ordinea democratică. Informațiile și opiniile pe marginea acestui subiect au fost însoțite de titluri precum „I-am prins! Oamenii sistemului, dezlănțuiți” sau „Lista propagandiștilor, dezvăluiri uluitoare”.

Registrul narativ a fost construit exclusiv pe o serie de corelații care nu au bază factuală și nici nu au oferit publicului o imagine asupra impactului pe care l-ar fi avut presupusele „campanii de denigrare” asupra ordinii democratice din România. Mai mult, informațiile suport, utilizate de realizatori pentru a-și proba ipoteza, au fost extrase și extrapolate din experiențele altor state decât România, din surse media și politice care ar fi putut fi prezentate cu precauție.   

Precizăm că în cadrul emisiunii nu a fost prezentat nici un punct de vedere al organizațiilor sau persoanelor vizate în dezbatere și nici nu a fost specificat dacă persoanele respective au fost contactate pentru a oferi un punct de vedere.

Cunoscând și respectând caracterul inviolabil al libertății de exprimare și al dreptului la informare corectă, dar și importanța mass media în dezbaterea unor subiecte de interes public, considerăm că în cadrul emisiunii Sinteza Zilei din 24 octombrie au fost încălcate următoarele prevederi din Decizia 220/2011:


ART. 32

(1)   Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.


ART. 40

(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.


ART. 64

(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii deservicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;

#M4

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.


ART. 65

În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:

b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe oconexiune reală;


ART. 66

În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

 

Solicităm Consiliului Național al Audiovizualului să analizeze aspectele sesizate și, în situația încadrării acestora ca fiind temeinice, să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

ActiveWatch și organizațiile semnatare recunosc şi fac apel la rolul Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale.

Persoana de contact: Ionuț Codreanu (Asociația ActiveWatch) – ionut.codreanu@activewatch.ro

Organizații semnatare:

Asociația ActiveWatch // Asociația Funky Citizens // Expert Forum // Inițiativa România // Centrul de Resurse pentru participare publică // Center for Advanced Research in Management and Applied Ethics