Parlamentul European promovează egalitatea şanselor şi încurajează participarea, atât a femeilor cât şi a bărbaţilor cu dizabilităţi, la programele sale de stagii.


Urmare a unei acţiuni pozitive menite să faciliteze integrarea persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii, Parlamentul European a lansat în 2006, un program de stagii dedicat persoanelor cu dizabilităţi.


Stagiile sunt remunerate şi se adresează atât persoanelor cu studii superioare sau echivalentul acestora, cât şi celor cu studii medii.
Obiectivul principal al acestui program este de a oferi unui număr de persoane cu dizabilităţi o experienţă de muncă valoroasă şi totodată şansa de a se familiariza cu activităţile Parlamentului European.


Stagiile remunerate se desfăşoară pe durata unei perioade de 5 luni fără posibilitatea de prelungire. De menţionat că aceste stagii nu constituie o garanţie pentru obţinerea unui loc de muncă în cadrul Parlamentului European: funcţionarii europeni sunt recrutaţi pe baza concursurilor organizate de EPSO; agenţii contractuali sunt angajaţi pe baza anunţurilor publicate de către EPSO.