Material realizat de Bianca Oprea, consilier juridic FDSC

 

Fie că am organizat sau nu o adunare publică, fie că am ieșit la un marș de susținere a unei cauze în care credem sau la un miting pentru a ne exprima nemulțumirea fața de măsurile adoptate de decidenți, fiecare dintre noi am auzit dezbateri despre ce este o adunare publică și în ce condiții se poate organiza aceasta.

Legea care guvernează adunările publice este Legea nr. 60/1991. După cum putem observa actul normativ a fost adoptat acum 32 de ani și din practică putem spune că nu este adaptată realității sociale actuale, având o serie de lacune legislative care ar trebui remediate printr-o nouă legislație. Dar, până a avea un nou act normativ în domeniu, vă invit să vedem împreună ce tipologii de adunări publice avem în legislația actuală și care sunt principalele condiții pentru ca aceasta să poată fi organizată.

Adunările publice sunt mitingurile, demonstrațiile, manifestațiile, competițiile sportive, procesiunile și altele asemenea, ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căi publice ori în alte locuri în aer liber. Dacă vom citi Legea nr. 60/ 1991 vom observa că, de regulă, adunările publice trebuie declarate de către organizator și nu aprobate sau autorizate de primar. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, practica bate legea și indiferent de tipul adunării publice există un protocol de organizare a adunării publice semnat între organizator, primar și alte autorități publice centrale și locale, deși legea nu menționează în niciun articol obligativitatea încheierii unui astfel de protocol.

Există și câteva excepții de la adunările publice declarate prevăzute de actul normativ menționat anterior. Astfel, adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice sau de interes public sau privat nu trebuie declarate în prealabil.

Probabil că vi s-au luminat ochii când ați citit că nu trebuie declarate adunările publice care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice sau de interes public sau privat, cum ar fi Guvernul, Parlamentul și sediile altor instituții sau autorități publice locale sau centrale. Din păcate, am o veste proastă. Cu toate că leguitorul a ales să formuleze această excepție, Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unui recurs în interesul legii din anul 2018 a introdus obligativitatea de a declara adunările publice care se desfășoară în piețe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă și trotuar) situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Prin urmare, dacă doriți să organizați o adunare publică în fața unor instituții sau autorități publice, trebuie să declarați în prealabil întrunirea publică, în calitatea de organizator, din cauza interpretării date de Înalta Curte de Casație și Justiție.

O altă excepție de la adunările publice declarate se referă la cele care pot perturba folosirea normală a drumurilor publice și a transportului în comun. Acest tip de adunare publică trebuie întotdeauna autorizat de către primar.

De asemenea, dacă aveți indicii sau date că o adunare publică nesupusă declarării s-ar putea solda cu acte de dezordine, ori că ar putea să conducă la manifestări violente, în calitate de organizator aveți obligația de a solicita sprijin de specialitate primăriilor, unităților de jandarmi competente teritorial și poliției locale pentru a preveni orice acte sau fapte care ar putea afecta siguranța sau viața participanților la adunarea publică organizată.

 

Condițiile pentru organizarea unei adunări publice prevăzute de Legea nr. 60/ 1991 sunt următoarele:

Ø  Trebuie să se desfășoare în mod pașnic și civilizat;

Ø  Participanții trebuie protejați;

Ø  Să nu degenereze în acțiuni turbulente de natură a pune în pericol ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața sau bunurile acestora ori ale domeniului public;

Ø  Trebuie să fie organizate până la ora 23:00;

Ø  Nu se pot desfășura în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol de exploatar ;

Ø  Nu se pot organiza două sau mai multe adunări publice distince, în același loc sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul acestora.