Material realizat de Bianca Oprea, consilier juridic FDSC

Dacă în articolul precedent am vorbit despre contractul de sponsorizare, astăzi vom vorbi despre condițiile legale pentru încheierea și executarea unui contract de donație. Articolul nu își propune să fie unul exhaustiv cu privire la contractul de donație, ci își propune să identifice acele informații care cred că ar fi bine să fie cunoscute de cât mai multe persoane care utilizează acest tip de contract în cadrul activităților organizațiilor neguvernamentale. Principalele prevederi care reglementează contractul de donație se regăsesc în cadrul articolelor 1011-1033 din Codul Civil.

Contractul de donație este acela prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea unei alte părți denumită donatar. În general, contractul de donație se încheie în fața notarului, prin înscris autentic. Dacă forma înscrisului autentic nu este respectat, contractul este lovit de nulitate absolută, adică el nu ar fi existat vreodată. Există însă si excepții de la această regulă, iar una se referă la darurile manuale. Mai exact atunci când dorim să donăm anumite bunuri, iar pe lângă acordul de voințe al părților este necesară și predarea efectivă și materială a bunului pe care dorim să donăm. Cu titlu de exemplu ne putem gândi la alimentele oferite de sărbători pentru beneficiari, bunuri de îngrijire corporală, medicamente, haine și alte asemenea.

Chiar dacă nu este necesar să mergem la notar pentru a face o astfel de donație, există însă câteva reguli pe care trebuie să le respectăm, pe lângă încheierea contractului de donație sub formă scrisă. Astfel, bunurile mobile despre care am vorbit anterior, cu o valoare de până la 25.000 de lei pot face obiectul darului manual, iar acestea trebuie enumerate și evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată. Sancțiunea în cazul în care nu facem această evaluare și nu încheiem un proces-verbal în acest sens este din nou nulitatea absolută a donației.

Donația poate fi cu sarcini, atunci când donatorul are anumite condiții sau obligații de îndeplinit pentru realizarea acesteia fără sarcini. Singura donație care poate fi revocată de către donatar este donația cu sarcini, iar revocarea poate interveni dacă donatarul nu și-a îndeplinit sarcinile asumate, fără niciun fel de justificare, sau pentru alte fapte grave: atunci când donatarul a atentat la viața donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia, atunci când donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii față de donator, etc. Astfel, contractul de donație încheiat valabil este foarte greu de revocat, iar acest lucru poate fi făcut doar de către instanța de judecată. Este bine de avut în vedere că sarcinile donației nu pot fi exprimate prin clauze ce permit donatorului să revoce donația prin voința sa exclusivă, atunci când persoana care primește donația ar trebui să plătească o datorie pe care donatorul o va face în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donație, etc.