Material realizat de Bianca Oprea, consilier juridic FDSC

Dacă data trecută am vorbit despre diferitele registre ale organizaţiilor neguvernamentale, astăzi vom vorbi despre cum obţinem extrase din cadrul acestora, atunci când ne solicit finanţatorii, băncile şi alte entităţi cu care interacţionăm să dovedim diferitele modificări pe care le-am făcut asupra statutului sau asupra componenţei organelor de conducere, de administrare şi control.


Din pacate, în ceea ce priveşte extrasul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat în circumscripţia judecătoriei în care organizaţia neguvernamentală îşi are sediul nu există o practică unitară. În cele mai multe cazuri, solicitantul trebuie să depună o cerere scrisă pentru obţinerea extrasului din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la judecătorie, de regulă la biroul destinat persoanelor juridice.

Unele judecătorii pot cere plata unei taxe judiciare de timbru, aceasta taxă poate varia de la judecătorie la judecătorie şi poate fi plătită la Direcţia impozite locale de la sediul organizaţiei sau la CEC. Costul pentru obţinerea extrasului din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este unul modic, de până în 10 RON. De asemenea, termenul la care puteţi ridica extrasul variază de la o judecătorie la alta, unele emit extrasul pe loc, altele în termen de 3-5 zile lucrătoare.

Dacă doriţi să obţineţi un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cel mai bine este să sunaţi la judecătorie şi să întrebaţi despre costuri şi termenul de eliberare al extrasului. În plus, unele judecătorii nici nu mai emit extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, iar în acest caz veţi fi redirecţionaţi către Ministerul Justiţiei.


În ceea ce priveşte obţinerea extrasului din cadrul Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial lucrurile sunt mult mai clare. Solicitantul trebuie să adreseze o cerere tip la Ministerul Justiţiei, precum şi dovada achitării unei taxe de 5 lei/rubrică. Dacă doriţi eliberarea extrasului cu toate rubricile disponibile taxa va ajunge la 100 de lei/extras. Această taxă se poate achita prin ordin de plată, mandat poştal, transfer bancar, în contul Ministerului Justiţiei RO62TREZ7005032XXX013994 (cod fiscal al Ministerului Justiţiei 4265841).

Cererea se depune la Registratura Ministerului Justiţiei, prin poştă sau chiar on-line la adresa de e-mail ongmj@just.ro. Aveţi opţiunea în cererea tip de a solicita transmiterea extrasului prin poştă, la sediul organizaţiei pentru a nu vă mai deplasa până la sediul ministerului pentru eliberare.

Termenul pentru eliberarea extrasului din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este de maxim 30 de zile de la depunerea cererii şi din ce am observat este respectat şi în practică.