Material realizat de Bianca Oprea, consultant juridic FDSC

 

În articolul trecut am vorbit despre diferitele tipologii de adunări publice și despre condițiile pe care trebuie să le întrunească aceasta pentru a putea fi organizată potrivit legii nr. 60/1991, iar astăzi vom vedea împreună care sunt pașii pe care trebuie să parcurgem pentru a putea declara o adunare publică.

Organizatorii adunărilor publice trebuie să depună o declarație scrisă la Primăria pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării adunării publice. Declarația scrisă trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • Organizatorul
 • Scopul
 • Locul
 • Data
 • Ora începerii și durata acțiunii
 • Traseele de afluire și defluire ale participanților, adică traseele pe care ar putea veni participanții la adunarea publică și ulterior pe unde pleacă aceștia de la întrunire
 • Numărul aproximativ al participanților
 • Persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare
 • Serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, al poliției locale și jandarmeriei.

Organizatorul are obligația să înregistreze declarația de desfășurare a adunărilor publice la unitățile de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 48 de ore înainte. La nivelul primăriei există Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice care poate, în cazuri justificate și DOAR cu acordul organizatorilor, să modifice unele elemente cuprinse în declarația prealabilă.

Primarul, la propunerea Comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor pubice atunci când:

 • deține date de la organele specializate, din care rezultă că desfășurarea acestora ar duce la organizarea unor adunări publice care să pună în primejdie ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporala, viața sau bunurile acestora,
 • în perioada, locul și pe traseele unde acestea ar urma să se desfășoare adunările publice se execută lucrări edilitar-gospodărești de amploare,
 • adunarea publica urmărește propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină sau ale oricăror organizații teroriste, defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri, organizarea unei lovituri de stat sau altei acțiuni contrare siguranței naționale, încălcarea ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor ori punerea în pericol a sănătății acestora,
 • organizarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în același loc sau pe aceleași trasee.

În termen de două zile, primarul este obligat să comunice organizatorului decizia de interzicere, pentru ca aceasta să poată fi contestată în instanță conform Legii nr.554/2004. Decizia prin care se interzice desfășurarea adunării publice se comunică în scris organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declarației scrise. În practică, termenul de două zile, respectiv de 48 de ore, nu este respectat, iar această hibă procedurală poate fi un argument foarte bun pentru organizator în fața instanței de contencios administrativ care dorește să conteste refuzul nejustificat al primăriei pentru organizarea unei adunări publice.