Centrul pentru Studiul Filantropiei și al Societății Civile (CSCS) este o instituție ce se alătură unor prestigioase centre europene dedicate sprijinirii sectorului neguvernamental cu informații vitale și analize statistice relevante, o dată cu lansarea cartografierii nevoilor sectorului neguvernamental din România.

Utilizând chestionare online și interviuri, cercetătorii au explorat domenii de interes cruciale pentru finanțatori și ONG-uri, în încercarea de a stabili clar prioritățile sectorului, într-o cercetare începută în decembrie 2022. 

Studiul îl poți descărca de aici.

"Punem, ca societate, un accent deosebit pe măsurarea impactului pe care ONG-urile le au asupra comunităților deservite. Dar, măsurarea impactului și agreagarea la nivel de sector este un deziderat care nu poate fi atins fără cunoștințe de bază despre metode de cercetare cantitative și calitative, fapt subliniat și de către colegii de la FDSC în #impact3. Fără dezvoltarea abilităților de colectare, management, analiză și, nu în ultumul rând, utilizare a datelor pentru dezvoltare organizațională sau îmbunătățirea serviciilor, măsurarea impactului va rămâne doar un dezidarat și nicidecum o practică uzuală", a declarat Melania Leșe, director executiv CSD

 

Cercetarea indică că există numeroase programe de dezvoltare profesională și organizațională, dar acestea  se bazează mai mult pe experiența organizațiilor și a trainerilor și mai puțin pe o evaluare obiectivă a nevoilor.

"Totodată, există arii bine acoperite, cu un număr relativ mare de resurse pentru învățare (ex. fundraising, management de proiect etc.), dar există și arii neglijate (ex. management de resurse umane, măsurare de impact etc.) care pot duce la un dezechilibru semnificativ ce poate afecta buna funcționare a organizațiilor. Cei care oferă training pentru ONG-uri pot folosi datele din studiu pentru identificarea ariilor neacoperite și să dezvolte servicii relevante. Ne dorim să contribuim, pe cât posibil, în colaborare cu alți actori relevanți din sector, la schimbarea situației actuale și să utilizăm expertiza pe care o avem (mai ales în zona de date și analize) pentru dezvoltarea filantropiei și a societății civile din România", a concluzionat Lev Fejes, Manager Proiect CSCS.