Material de Bianca Oprea, consilier juridic FDSC

Toate persoanele implicate în cadrul adunărilor publice au obligații pe care trebuie să le respecte în momentul în care organizează sau participă la o adunare publică, fie că vorbim de organizatori, de participanți sau de autorități. De cele mai multe ori, sancțiunea pentru nerespectarea obligațiilor în cadrul adunărilor publice pentru participanți sau organizatori este de natură contravențională, dacă fapta nu intră sub legislația penală, iar pentru autorități poate intra în sfera cercetării și sancționării disciplinare sau a legislației penale, în funcție de gravitatea faptei. Vă invit, astăzi, să vedem împreună care sunt obligațiile fiecărui grup implicat în organizarea și desfășurarea unei adunări publice.


A.      Obligațiile organizatorilor sunt:

 

 • să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
 • să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;
 • să delimiteze spaţiul de desfăşurare al adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
 • să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
 • să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora-limită stabilită;
 • să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;
 • să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;
 • să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natură a pune, printre altele, în pericol siguranța și viața participanților; după restabilirea ordinii, adunarea publică poate continua, în limita timpului iniţial aprobat;
 • să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

 

B. Obligațiile participanților sunt:

 

 • să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;
 • să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
 • să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natură interzisă;
 • să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când sunt somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
 • să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

 

 

C.      Obligațiile autorităților sunt:

 

 •  să stabilească prin decizie și să aducă la cunoștința publică locurile în care nu pot fi desfășurate adunări publice;
 • să asigure, contra cost, serviciile și amenajările tehnice solicitate în vederea desfășurării normale a adunărilor publice;
 • să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfășurării adunărilor publice sau în imediata apropiere, cu excepția spațiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea unor evenimente naționale/locale, în perimetrele special amenajate și delimitate în care se desfășoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat;
 • să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a asigura un caracter pașnic și civilizat al adunărilor publice – POLIȚIA ȘI JANDARMERIA au obligația de a asigura protecția participanților și de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea adunărilor publice declarate, în condiții de deplină ordine.