Resurse

Știri recente

Saptamana aceasta va propunem o serie de articole referitoare la reglementarile legislative privind contractul individual de munca, conform Codului Muncii publicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, in cele ce urmeaza vom debuta cu informatiile referitoare la incheierea contractului individual de munca.
mai mult
Seria de articole referitoare la reglementarile legislative privind contractul individual de munca, conform Codului Muncii, publicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, continua astazi cu prezentarea elementelor definitorii ale executarii contractului de munca. Astfel, dupa incheierea contractului de munca, este necesar sa cunoasteti care sunt drepturile si obligatiile atat ale angajatului, cat si cele ale angajatorului.
mai mult
Normele de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari de amploare, prin recenta Hotarare a Guvernului nr. 1071/2012, publicata in Monitorul oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012, modificari al caror continut il vom prezenta pe sectiuni, cu referiri la articolele de referinta din Codul fiscal. H.G. nr. 1071/2012 a intrat in vigoare la 8 noiembrie
mai mult
Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a modificat si unele legi speciale, dintre care ne vom referi – in cele ce urmeaza – la modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
mai mult
Infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor sunt reglementate, in principal, prin Ordonanta nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asociatiile si fundatiile.

mai mult
Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005 de Parlamentul României după 5 ani de la emiterea acesteia de Guvern.

mai mult
Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea.

mai mult
Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este dreptul de a avea acces la informaţii.

mai mult