Resurse

Știri recente

SGG invită organizaţiile neguvernamentale să completeze chestionarul privind Practicile privind participarea și consultarea la nivelul instituțiilor publice centrale din perspectiva societății civile.
mai mult
În ciuda eforturilor depuse de Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre de a reduce inegalitățile de gen în rândul cetățenilor de origine romă, persistă diferențe semnificative între femei și bărbați.
mai mult
PROIECTUL “O abordare integrată cu privire la dezvoltarea capacității profesioniștilor și a tinerilor” urmărește să contribuie la dezvoltarea capacității profesioniștilor care lucrează cu copii și tineri care părăsesc sistemul de protecție specială.
mai mult
Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) organizează 4 dezbateri regionale cu scopul consultării societății civile și autorităților publice privind finanțarea publică a activităților non-profit.
mai mult
Studiu FES „Tineri în România: 2018-2019 Nivelul educațional este unul dintre cei mai importanți predictori ai atitudinilor și comportamentelor politice. Respondenții cu studii superioare tind să aibă opinii mai pozitive despre regimurile democratice.
mai mult
Echipa Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit lansează un nou curs gratuit de bugetare participativă în perioada 21-22 martie 2019.
mai mult
Comitetul Economic și Social European (CESE), organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese, a dat publicității un studiu referitor la dinamica populismului în patru țări europene și rolul societății civile în limitarea discursului populist și autoritar.
mai mult
Democraţia a înregistrat în Europa un declin mai puternic decât în orice altă regiune din lume, relevă raportul pe 2018 al The Economist Intelligence Unit (EIU), în care România se clasează pe ultimul loc.
mai mult
O propunere de ordin al preşedintelui ANAF modifică procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit.
mai mult