Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) lansează un policy brief de promovare a achizițiilor rezervate, cu scopul de a încuraja incluziunea socială prin stimularea integrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii: vineri, 31 mai 2019

 

În cadrul acestui policy brief Asociația CLNR a identificat  o serie de obstacole în realizarea de achiziții rezervate în baza art. 56 și art. 111-112 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a formulat recomandări pentru eliminarea acestora, adresate autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu.

 

Evenimentul va fi găzduit de către Romanian-American Foundation, din Strada Gina Patrichi nr 6, București, începând cu orele 10:00.

 

“Potrivit cercetării realizate anterior de CLNR, utilizarea procedurilor de achiziții rezervate pentru contractarea serviciilor sociale și a altor servicii este extrem de limitată la nivel național, inclusiv în Municipiul București. Printre factorii care determină această situație enumerăm: gradul redus de cunoaștere a prevederilor legale referitoare la achizițiile rezervate și a importanței acestui mecanism de contractare pentru încurajarea incluziunii sociale; înțelegerea eronată a condițiilor de utilizare a acestor proceduri, în lipsa unor ghiduri de aplicare; temeri legate de posibile sancțiuni ale organelor de control; problemele de ordin administrativ ale platformei SICAP și numărul redus de unități protejate autorizate și de întreprinderi sociale de inserție înregistrate în Registrul Național al Întreprinderilor Sociale.”, a declarat Claudia Petrescu (cercetător în cadrul proiectului)

 

Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ai autorităților publice locale din Municipiul București și ai ONG-urilor cu activitate în domeniul reglementării finanțării activităţilor non-profit, precum și ONG-uri furnizoare de servicii sociale sau care administrează unități protejate. Prin intermediul acestui eveniment ne propunem să dezbatem propunerile de îmbunătățire a cadrului legal și a practicilor administrative privind derularea achizițiilor rezervate, cât și să încurajăm dialogul și colaborarea între autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii/produse ce pot fi contractate prin intermediul acestui mecanism.

 

Înscrierea la eveniment se face prin completarea formularului https://forms.gle/fbukKtcwzvDktVK49 până la data de 27 mai 2019, orele 15.00.

 

Această activitate este parte a proiectului „Promovarea contractelor rezervate de achiziții”, implementat de CLNR în perioada aprilie 2018 – mai 2019, cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries.

 

****

Centrul pentru Legislație Non-profit  este o organizație non-profit, neguvernamentală înființată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a politicilor publice (issuemonitoring.ro).