În ciuda eforturilor depuse de Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre de a reduce inegalitățile de gen în rândul cetățenilor de origine romă, persistă diferențe semnificative între femei și bărbați.

Bazându-se pe cercetarea propriilor studii FRA din nouă state membre ale UE, acest raport evidențiază poziția femeilor rome în educație, ocuparea forței de muncă și sănătate, precum și măsura în care acestea se confruntă cu discriminare motivată de ură, hărțuire și violență fizică.

Al doilea studiu al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea - femeile rome din nouă state membre ale UE arată că în timp ce toate femeile sunt afectate de inegalități într-o serie de domenii, femeile rome se confruntă cu provocări suplimentare, întrucât sărăcia extremă, excluderea și discriminarea adâncescdezavantajele și mai mult.

Dacă sunt luați în considerare indicatorii principali ai vieții, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă și sănătatea, femeile rome au de suferit mai mult decât bărbații romi și femeile din rândul populației generale. În plus, femeile de etnie romă, în special cele care se căsătoresc și își încep viață de familie la o vârstă foarte fragedă, deși  trăiesc în condiții de sărăcie și în locuințe precare, sunt mai dezavantajate și sunt expuse riscului de excludere și marginalizare

Citește studiul FRA AICI