Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a modificat si unele legi speciale, dintre care ne vom referi – in cele ce urmeaza – la modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Aceste dispozitii ale Legii nr. 76/2012 au intrat in vigoare la 1 septembrie a.c.

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor

Dispozitiile actului normativ referitoare la infiintarea asociatiilor fara scop lucrativ – asa cum vor fi  redenumite acestea, cu o sintagma generica –, asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor aferente necesare, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cadrul acestei proceduri de verificare a legalitatii, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea legalitatii privind numele asociatiei (utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local) si poate dispune, prin incheiere motivata, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care il apreciaza ca neintemeiat.

Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere, il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punându-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate.

Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile din Constitutie referitoare la dreptul de asociere, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lânga instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultând si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunând inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

Incheierile de acceptare, precum si celelalte incheieri prezentate mai sus se pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se aredacteaza in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Articol publicat de Eugen Staicu pe Legestart.ro