Normele de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari de amploare, prin recenta Hotarare a Guvernului nr. 1071/2012, publicata in Monitorul oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012, modificari al caror continut il vom prezenta pe sectiuni, cu referiri la articolele de referinta din Codul fiscal. H.G. nr. 1071/2012 a intrat in vigoare la 8 noiembrie, cu exceptia normelor modificate care privesc TVA si unele dispozitii referitoare la accize, a caror aplicare este prevazuta pentru 1 ianuarie 2013.

Impozitul pe profit. Potrivit regulilor generale din Cod, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal. Ca elemente similare veniturilor, in Norme sunt date ca exemple:

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) si alin. (51) din Codul fiscal;

- castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite sau rascumparate.

Ca elemente similare cheltuielilor, Normele exemplifica prin:

- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.

- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.

Articol publicat de Mihai Sintescu pe Legestart.ro