Ordonanta 26/2000 reglementeaza in mod distinct activitatea derulata de asociatii, respectiv fundatii. Spre deosebire de societatile comerciale, al caror scop este obtinerea de profit, in cazul asociatiilor si fundatiilor ceea ce prevaleaza este caracterul nelucrativ al obiectivelor urmarite.

Asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea lor in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi au sediul.

Principalele diferente ce trebuie avute in vedere de cei ce doresc sa puna bazele unei asociatii sau fundatii sunt urmatoarele:
•    Asociatiile se pot infiinta in scopul realizarii unor activitati in interes general, al unei comunitati, sau in interesul personal nepatrimonial al asociatilor. Reglementarea in domeniul fundatiilor nu permite urmarirea unui interes de natura personala.
•    In cazul asociatiilor, numarul minim de asociati este 3. De cealalta parte, bazele unei fundatii pot fi puse de catre o singura persoana.
•    Patrimoniul initial minim cerut pentru infiintarea unei asociatii se ridica la valoarea salariului minim brut pe economie. In ceea ce priveste fundatiile, activul patrimonial initial trebuie sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.
•    Organul de conducere al unei asociatii este reprezentat de care Adunarea Generala. Conducerea si administrarea unei fundatii sunt asigurate de care Consiliul Director.